CO2 Prestatieladder

Om onze doelstellingen ook daadwerkelijk te behalen gebruiken we in Nederland de CO2-Prestatieladder om te toetsen waar we staan en waar onze actiepunten liggen voor CO2-bewust handelen in onze bedrijfsvoering en bij de uitvoering van onze projecten.

VINCI en VINCI Energies hebben als ambitie om de uitstoot van CO2 tussen 2018 en 2030 met 40% te verminderen voor scope 1 en 2. In Nederland zetten we ons in om onze directe emissie te verlagen met 60% in 2030. De doelstelling voor scope 3 is 20% in 2030 t.o.v. 2019. We vragen aan al onze medewerkers, managers en leveranciers daaraan mee te werken bij het ontwikkelen van plannen en uitvoeren van werkzaamheden. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn energie- en brandstofbesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. We zien dat hier nog winst te behalen is in onze eigen bedrijfsvoering en bij onze klanten. Om onze doelstellingen te behalen gebruiken we in Nederland de CO2-Prestatieladder. Daarmee toetsen we waar we staan en waar onze actiepunten liggen voor CO2-bewust handelen in onze bedrijfsvoering, in de business units en bij de uitvoering van onze projecten.

4 invalshoeken

De CO2-Prestatieladder kent 4 invalshoeken:

 • inzicht: het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
 • reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
 • transparantie: structurele communicatie over het CO2-beleid;
 • participatie: deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder en VINCI Energies NL als deelnemer is te vinden op de website van SKAO.

Wat doen we om CO2-uitstoot te verminderen?

VINCI Energies heeft in haar meerjarenplannen de reductie van CO2-uitstoot opgenomen. Hoe gaan we dat doen? Onder andere door:

 • energiebesparende maatregelen in gebouwen en de IT-infrastructuur, het gebruik van alternatieve energie (Nederlandse windenergie, bos gecompenseerd aardgas);
 • het terugdringen van het brandstofverbruik van het leasewagenpark door zuiniger te rijden en minder kilometers te maken door bijvoorbeeld hybride te werken;
 • het beleid in de keten, zoals bij advisering van klanten op het gebied van bijvoorbeeld energie-efficiency;
 • door elk kwartaal de CO2-uitstoot te monitoren in de business units;
 • het leveren van diensten en automatiseringsoplossingen die energiebesparing opleveren;
 • het contracteren van leveranciers die onze doelstellingen ondersteunen.

In het Energiemanagement actieplan wordt omschreven hoe VINCI Energies Nederland invulling geeft aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Hier wordt intern en extern regelmatig over gecommuniceerd en gerapporteerd.

Rapportages

 • CO2 Prestatieladder Energie Management Actieplan 2020 – 2030 versie 2024-1

  Downloaden

Dit jaar hebben we geen apart Milieubarometer rapport. Deze zit geïntegreerd in de CO2 Footprint en het CO2 Prestatieladder Energie Management Actieplan.

Archief

CO2 Footprints

Energiemanagementactieplannen en Milieubarometerrapporten