Environment

We hebben de verantwoordelijkheid om gezamenlijk passende en praktische oplossingen te vinden als antwoord op de klimaatverandering en zetten ons daarom in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd onze klanten te ondersteunen bij de energietransitie.

VINCI ziet het milieu als een strategische prioriteit om de klimaatverandering aan te pakken. Het is geen verrassing dat VINCI Energies zich heeft aangesloten bij de milieuambitie van de Groep op drie belangrijke focusgebieden.

3 focusgebieden

  • Klimaat
    Verminderen van de CO2-uitstoot, energie-efficiëntie
  • Circulaire economie
    Sorteren en terugwinnen van afval en materialen
  • Natuurlijke leefomgeving
    Verbeteren van biodiversiteit, water, lucht, bodem

Onze ecologische voetafdruk verkleinen

In de geschiedenis van VINCI Energies én in onze visie op de toekomst is continuïteit één van onze belangrijkste drijfveren. We nemen verantwoordelijkheid voor de sociale context en het milieu waarin we werken. Dat laatste doen we vanuit onze Manifesto-overtuiging ‘Naar een snellere milieutransitie’. Ons Manifesto verwoordt in acht overtuigingen de essentie van ons Corporate Social Responsibility-beleid.

In Nederland streven we naar het verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen met 60% in 2030 t.o.v. 2018 voor scope 1 en 2 en 20% voor scope 3 (t.o.v. 2019), met als uiteindelijke doel om in 2050 CO2 neutraal te zijn in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. Bovendien ondersteunen we onze opdrachtgevers in hun zoektocht naar een betere energie-efficiëntie. We moedigen hen, maar ook onze toeleveranciers, aan om onze milieu verantwoordelijke benadering te volgen.

Onze doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen wordt gedragen door onze business units en merken. Ze richten zich op het verkleinen van de voetafdruk van hun eigen operationele activiteiten met concrete maatregelen. Bijvoorbeeld door medewerkers te stimuleren om op de fiets te komen naar het werk en hiervoor fietsen ter beschikking te stellen, elektrisch rijden te bevorderen, zonnepanelen te plaatsen en door afvalscheiding op de locaties. Daarnaast loopt er een programma voor alle medewerkers om veilig en zuinig auto te rijden. VINCI Energies in Nederland is CO2 Bewust gecertificeerd.

Innovatieve milieuvriendelijke oplossingen bieden

In al onze business units maken we gebruik van onze rol als integrator om onze klanten te ondersteunen en te adviseren bij hun energie-efficiëntieprojecten, inclusief de audit, het ontwerp en het onderhoud van installaties die minder elektriciteit verbruiken. Onze medewerkers in de business units zetten hun ervaring en expertise in om milieuvriendelijke oplossingen te ontwerpen die passen bij de infrastructuur en de gebouwen van hun klanten, waardoor zij hun doelstellingen inzake de vermindering van hun CO2-emissie kunnen bereiken.

Zo biedt Actemium energie-efficiëntie oplossingen in de industrie aan, werkt Axians mee aan een duurzame haven in Rotterdam en bouwde Omexom mee aan een substation voor duurzame energie in de Eemshaven.

Ons doel is om hierin pragmatisch te zijn en met oog voor nieuwe technologieën te kiezen voor de oplossingen die het doeltreffendst zijn en het best passen bij de context van onze klanten. Dit doen we ook door in de keten, samen met partners en leveranciers, te werken aan energie-efficiëntere oplossingen voor onze klanten. In Nederland gebruiken we de CO2-Prestatieladder om te toetsen waar we staan en waar onze actiepunten liggen voor CO2-bewust handelen in onze bedrijfsvoering.

Lees ook over onze andere commitments