Duurzaamheid

Intelligenter, mobieler, meer verbonden en duurzamer: de wereld evolueert elke dag. VINCI Energies voert tal van projecten uit die bijdragen aan de verbetering van het dagelijks leven en het vormgeven van de wereld van morgen.

Bij VINCI Energies zijn we ervan overtuigd dat mensen het belangrijkste zijn in onze organisatie. Daarom zetten onze business units zich actief in voor gezondheid, veiligheid en welzijn, ethiek, kennisoverdracht, environment en lokale gemeenschappen. Uit deze initiatieven blijken onze commitments en onze waarden van verantwoordelijkheid en solidariteit.

De inspanningen van onze teams in de business units, die nauw aansluiten bij de prioriteiten en behoeften van onze opdrachtgevers in Nederland, weerspiegelen de kernidentiteit van VINCI Energies en sluiten aan bij ons VINCI Manifesto. Het VINCI Manifesto is ons raamwerk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en past naadloos bij de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) over Environmental, Social en Governance (ESG). We noemen dit Allround performance.

Acht commitments: VINCI Manifesto

De VINCI Energies business units en merken werken ín, vóór en dóór een steeds veranderende wereld. Daarin willen we innoveren en toonaangevend werken aan oplossingen voor de energietransitie en de digitale transformatie. Dat willen we op optimale en duurzame wijze doen. Op het gebied van corporate social responsibility en corporate sustainability nemen onze business units hun eigen verantwoordelijkheid.

Ze vullen die in op basis van onze acht gemeenschappelijke commitments uit het VINCI Manifesto. Deze zijn afgeleid van het UN global Compact – een verdrag van de Verenigde Naties waarbij VINCI zich heeft aangesloten – en sluiten aan bij de nieuwe richtlijnen van CSRD en ESG. Al onze medewerkers onderschrijven onze uitgangspunten op het gebied van corporate social responsibility en corporate sustainability. Ze vormen het fundament van onze dagelijkse werkzaamheden.

Download het Manifesto

Allround performance

Allround performance, de verbinding tussen onze operationele activiteiten met de kernwaarden van VINCI Energies, ons VINCI Manifesto en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn inmiddels niet meer weg te denken begrippen bij de uitvoering van onze operationele activiteiten en de weg naar duurzaam ondernemerschap. Daarmee voldoen we aan de verwachtingen van de maatschappij, onze opdrachtgevers en andere stakeholders. We beseffen dat we daarmee ook voldoen aan de verwachtingen van nieuwe generaties van toekomstige medewerkers, die we een rol willen geven om ons te helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid. Samen werken we aan een duurzame toekomst met een gezonde balans tussen shareholder value en gezamenlijk met alle stakeholders gecreëerde maatschappelijke waarde.

Aantoonbare prestaties

Niet alleen opdrachtgevers, maar ook onze medewerkers, aandeelhouders, overheden, leveranciers en andere stakeholders, vinden het vanzelfsprekend dat wij aantoonbaar presteren op het gebied van corporate social responsibility en corporate sustainability. En dat we dit in onze processen borgen. Hieraan willen we ook graag vanuit onze eigen duurzaamheidsvisie aan voldoen. Daarom laten we onze duurzame vorm van ondernemen en corporate social responsibility reviewen door externe organisaties. In de afgelopen jaren hebben we de betreffende KPI’s, maatregelen en guidelines laten beoordelen door onder meer auditors van EcoVadis. Zo kunnen we periodiek rapporteren over waar we staan in het bereiken van de doelstellingen op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ecovadis Platinum rating
En daar zijn we trots op!

Elk jaar laat VINCI Energies Nederland zich beoordelen door EcoVadis. Onze organisatie, met al onze merken en business units, wordt dan getoetst op ons Corporate Social Responsibility beleid op het gebied van 21 topics die gegroepeerd worden in de gebieden Environment, Social en Governance (ESG). Ethisch ondernemen, aandacht voor oplossingen die leiden tot het behoud van een toekomstbestendige leefomgeving, gezonde arbeidsverhoudingen, human rights en een duurzame leveranciersketen zijn daarbij speerpunten. Ecovadis beloonde ons met een Platinum rating voor ons CSR-beleid. Hiermee behoren we tot de top 1% in onze sector.

Dit vervult ons met trots omdat we weten dat alleen duurzaam ondernemen bijdraagt aan ons bestaansrecht en een License to Operate die rekening houdt met de verwachtingen van de maatschappij.

Lees meer