Waarden

VINCI Energies is een netwerkorganisatie en alle business units en medewerkers werken op basis van gemeenschappelijke waarden: vertrouwen, autonomie, ondernemerschap, verantwoordelijkheid en solidariteit.

In onze netwerkorganisatie werken we in wisselende samenstellingen die merken en business units overstijgen. Waarom? Om onze klanten toegevoegde waarde te kunnen bieden. Daarom handelen we vanuit de VINCI Energies Way of Life met gemeenschappelijke waarden en overtuigingen. Zo weten we wat we aan elkaar hebben, voorkomen we misverstanden en boeken we individueel en gezamenlijk de beste resultaten. Het bepaalt onze manier van doen, geeft overtuiging en kracht, versterkt loyaliteit en geeft richting. De VINCI Energies Way of Life is de weg die iedereen bij ons bewandelt en is gebasseerd op de volgende waarden: 

Autonomie

Onze business units krijgen autonomie met de mogelijkheid om hun eigen beslissingen te nemen, binnen een bepaald kader. Autonomie omarmt het idee dat elke situatie uniek is, en we geloven in menselijke intelligentie. We streven er ook naar om elke medewerker in staat te stellen zijn of haar talenten en potentieel te ontwikkelen. Autonomie is geen onafhankelijkheid en brengt communicatie en transparantie met zich mee.

Verantwoordelijkheid

We geven iedereen bevoegdheid en verantwoordelijkheid, ongeacht hun functie binnen de organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers verantwoordelijk kunnen werken en die verantwoordelijkheid aan kunnen. Het is de sleutel tot ons succes.

Ondernemerschap

We moedigen iedereen aan om initiatieven te nemen, risico’s af te wegen en kansen te grijpen en succes te visualiseren en te verwezenlijken. We hechten waarde aan het vermogen om beslissingen te nemen en resultaten te boeken. “Nee” kunnen zeggen, voorzichtig en selectief zijn, hoort ook bij het ondernemerschap. We erkennen het recht om fouten te maken.

Vertrouwen

Vertrouwen is de kern van onze werkrelatie en wordt gevoed door een hechte betrokkenheid, waardoor iedereen zijn talent kan tonen. Vertrouwen wordt gegeven, verdiend en beloond zodat iedereen kan samenwerken. Vertrouwen is gebaseerd op transparantie en staat controle toe.

Solidariteit

We tonen solidariteit binnen VINCI Energies door te werken als onderdeel van een netwerk om kennis, activiteiten en middelen te delen voor meer innovatie, betere prestaties en reactiesnelheid. We werken als een netwerk en we waarderen mensen die bereid zijn om te geven en te delen. Medewerkers en business units tonen ook solidariteit door betrokken te zijn bij de maatschappij en lokale gemeenschappen. Onze solidariteit uit zich in goede en slechte tijden.

Solidariteit komt ook tot uiting in de betrokkenheid van onze medewerkers met de maatschappij. Daaraan kunnen ze een bijdrage leveren via de VINCI Foundation.

Lees de verhalen van onze medewerkers

Lees meer over VINCI Energies Nederland