Waarden

VINCI Energies is een netwerkorganisatie en alle business units en medewerkers werken op basis van gemeenschappelijke waarden: vertrouwen en transparantie, empowerment, ondernemerschap, verantwoordelijkheid en solidariteit.

In onze netwerkorganisatie werken we in wisselende samenstellingen die merken en business units overstijgen. Waarom? Om onze klanten toegevoegde waarde te kunnen bieden. Daarom handelen we vanuit de VINCI Energies Way of Life met gemeenschappelijke waarden en overtuigingen. Zo weten we wat we aan elkaar hebben, voorkomen we misverstanden en boeken we individueel en gezamenlijk de beste resultaten. Het bepaalt onze manier van doen, geeft overtuiging en kracht, versterkt loyaliteit en geeft richting. De VINCI Energies Way of Life is de weg die iedereen bij ons bewandelt en is gebasseerd op de volgende waarden: 

Empowerment

We geven talent de ruimte om zich te ontplooien door elke individuele werknemer en business unit de vrijheid te geven om initiatieven te nemen. De business units bepalen zelf hun ontwikkelingsstrategie en zijn bevoegd om die uit te voeren in overeenstemming met de cultuur van de groep. Empowerment versterkt hun vermogen om snel en creatief én in direct contact met de klanten te handelen.

Verantwoordelijkheid

Ons gemeenschappelijke succes hangt af de verantwoordelijkheid die onze medewerkers krijgen en nemen op elk niveau van de organisatie, ongeacht hun positie. Verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werkzaamheden, collega’s, voor projecten, klanten en hun business unit.

Ondernemerschap

Wij erkennen het vermogen van ieder individu om initiatieven te nemen, mogelijkheden tot succes te zien en die te verwezenlijken. Door ondernemende mensen ontwikkelt onze organisatie zich en kunnen mogelijkheden benut worden. Zo ontstaan nieuwe ideeën en kansen en kunnen we anticiperen op technologische veranderingen en innovaties ten behoeve van onze projecten bij onze klanten.

Vertrouwen en transparantie

We kiezen ervoor om te werken in een sfeer van vertrouwen. Vertrouwen is iets dat wordt gegeven, verdiend, beloond en stelt mensen in staat om samen te werken in de wetenschap dat ze op elkaar kunnen rekenen. Vertrouwen is gebaseerd op transparantie in teams, in relaties met klanten en collega’s, in regels en procedures. Het draagt bij het succes van een netwerkorganisatie.

Solidariteit

Solidariteit is meer dan alleen een principe, het is een werkelijkheid die bestaat door en in het netwerk: kennis, activiteiten en middelen worden gedeeld binnen VINCI Energies om de efficiëntie en het vermogen om snel te handelen te verbeteren. Het versterkt ook het gevoel van verbondenheid en vereenvoudigt het samenwerken.

Solidariteit komt ook tot uiting in de betrokkenheid van onze medewerkers met de maatschappij. Daaraan kunnen ze een bijdrage leveren via de VINCI Foundation.

Lees de verhalen van onze medewerkers

Lees meer over VINCI Energies Nederland