Bart Selten

“Onze klanten profiteren van ondernemende mensen.” 

Door empowerment geven we onze medewerkers ruimte om te ondernemen. In de marksegmenten waarin onze business units actief zijn, gaan de ontwikkelingen in een razend tempo. Neem de digitale transformatie en de energietransitie. We kunnen als netwerkorganisatie alleen succesvol op die veranderingen inspelen als onze medewerkers meebewegen op marktontwikkelingen, samenwerken en kennis uitwisselen. Maar het is bovendien belangrijk dat ze de ruimte krijgen om te ondernemen. En die krijgen ze van VINCI Energies. 

Maar medewerkers ruimte bieden om te ondernemen is niet voldoende. Ze moeten de verantwoordelijkheid om te ondernemen ook kunnen dragen en zinvol benutten. Daarom stelt VINCI Energies mensen in staat om die verantwoordelijkheid te dragen. Dit gebeurt op basis van ‘empowerment’, één van onze waarden. Hoe? Door training en coaching te bieden en onze mensen de ruimte te bieden om ervaringen op te bouwen. Pas als onze medewerkers ook echt verantwoordelijkheid nemen en krijgen, kunnen ze hun klanten meerwaarde bieden door hen snel, effectief en vraaggericht te bedienen. Dat vinden we zinvol. 

“Onze klanten profiteren van ondernemende mensen.” 


Bart Selten Perimeter Director bij VINCI Energies

“In mijn loopbaan bij VINCI Energies heb ik meermalen dit kunnen ervaren.  Zoals bijvoorbeeld bij de business unit van Actemium in Doetinchem – waarvan ik lange tijd business unit manager was – maakte na een overname deel uit van het Actemium-netwerk. Die overname startte een ontwikkelingsproces. Van een directieve cultuur – waarin hard werken meer centraal stond dan zelfontwikkeling en waar allerlei zaken centraal geregeld werden – naar veel persoonlijke verantwoordelijkheid, empowerment en ondernemerschap. Die benadering sprak veel mensen aan. Ze zagen, na even wennen, de kansen en mogelijkheden.” 

“Zelf startte ik bij Actemium als software engineer en via lead engineer en project manager werd ik client manager, business unit manager en nu dus perimeter director. Ik ben dus gepokt en gemazeld in de waarden en filosofie van VINCI Energies. In mijn loopbaan kreeg ik volop ruimte om me te ontwikkelen, dingen uit te proberen en om fouten te maken. En die ruimte om te ontwikkelen krijgen alle medewerkers bij VINCI Energies!”  

Lees meer verhalen van onze medewerkers