Omexom

Achieving the energy transition

is het merk van VINCI Energies met de beste oplossingen om de energietransitie waar te maken.

Dit doen ze voor netbeheerders en grootverbruikers die elektriciteit opwekken, transformeren en distribueren. Haar doelstellingen voor de toekomst zijn het bevorderen van de toegang tot elektriciteit, het verzekeren van een veilige bevoorrading en het ontwikkelen van duurzame energie. Zo zijn ze klaar voor de energie van morgen.

De business units van Omexom bieden innovatieve oplossingen voor de energie-, industrie- en mobiliteitsmarkt. Ze adviseren, ontwerpen, bouwen en onderhouden deze oplossingen. In elke fase kiezen ze voor de beste specialist. Dit vraagt om een flexibele werkwijze. Omexom heeft samen met de klant een regierol om continu te kunnen bijsturen. Deze praktische aanpak vergroot de succesfactor. Alle plannen worden getoetst aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften, normen, doelstellingen en (project specifieke) eisen.

Met uitvoeringsgerichte engineering zijn ze in staat het tempo te verhogen. Dit zorgt ervoor dat ze ieder project efficiënt en slim ontwerpen. Deze snelheid komt goed van pas in de energietransitie.

Markten

  • Energie
    Omexom voert projecten uit op het gebied van hoog-, midden- en laagspanning
  • Mobiliteit
    Omexom biedt oplossingen voor de railinfra, lightrail, trambedrijven en spoorbouwers
  • Industrie
    Omexom zorgt voor een betrouwbare en veilige energie infrastructuur voor de continuïteit van industriële productieprocessen
Opleidingen op niveau

De energiemarkt heeft behoefte aan nieuwe talenten en expertise om de doelstellingen van de energietransitie te bereiken. Omexom Institute inspireert mensen om van hun ideeën werkelijkheid te maken en op deze manier bij te dragen aan het bereiken van deze ambitieuze doelstellingen. Deze aanpak sluit aan bij de ambitie van Omexom om de preferred partner te zijn van de hoofdspelers in de energiemarkt.

Veiligheid op één

Veiligheid staat altijd op nummer één, zeker in de realisatiefase. Omexom volgt het veiligheidsprotocol strikt en met de Safety Culture Awareness houden ze de alertheid hoog. Op het moment dat iemand iets niet vertrouwt, worden de werkzaamheden direct stilgelegd en wordt een collega geraadpleegd.

Innovatief en duurzaam

Elke dag werken er internationale Omexom-specialisten aan opwekking, opslag, transformatie, transmissie en distributie van elektriciteit. Met gedegen advies aan de voorkant van ieder project kun je inspelen op slimme oplossingen. In co-creatie met onze vaste klanten denken we voordat het project start na over een duurzame, veilige en innovatieve oplossing. Deze aanpak helpt onze klanten om voorbereid te zijn op de toekomst.

Vanuit de VINCI Energies business line Infrastructuur is Omexom het netwerkmerk dat eveneens internationaal actief is. Daarnaast bieden in Nederland ook de lokale merken Aqualectra en IZEN hun oplossingen en diensten aan.

Meer weten over Omexom?

Ga naar omexom.nl