IZEN

100% slimme energie

IZEN is actief in België en Nederland en heeft als doel het realiseren van economisch rendabele en innovatieve hernieuwbare energietechnologieën. Bij het maken van productkeuzes en het uitvoeren van projecten staat doordachte efficiëntie voorop. 

IZEN gelooft in 100% slimme energie voor werk, wonen en mobiliteit en bouwt doelbewust mee aan een klimaatneutrale toekomst. Ze begeleidt overheden, bedrijven, ondernemers, zelfstandigen en particulieren op weg naar de energietransitie door middel van sterke analyse en engineering. Op deze manier kan de ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleind worden. 

Met 35 jaar ervaring in hernieuwbare energietechnologie en meer dan 100 medewerkers heeft IZEN een indrukwekkend track record. Ze heeft meer dan 3 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd, goed voor een vermogen van bijna 800 MWp. IZEN realiseert grote drijvende zonneparken, zonneparken op land, solar carports en dakopstellingen en heeft daarnaast veel ervaring met grote woonprojecten en particulieren. 

De productie van hernieuwbare energie maakt momenteel 21% uit van het elektriciteitsverbruik en zal tegen 2050 naar verwachting de volledige afname faciliteren. Met haar expertise en focus op slimme energie draagt IZEN bij aan een duurzame toekomst voor iedereen.