Veiligheid en gezondheid

Alle business units, ongeacht hun werkterrein of locatie, hanteren dezelfde aanpak voor ongevallenpreventie en de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Zij betrekken hun management en hun teams nauw bij het bereiken van de gezamenlijke doelstelling "Nul ongevallen". Deze ambitie is vastgelegd in ons programma Safety Excellence.

Maar onze veiligheidscultuur gaat verder dan een veilige uitvoering van operationele activiteiten. We vinden het vanzelfsprekend om te zorgen voor een sociaal veilige en gezonde werkomgeving en welzijn voor alle medewerkers. In onze business units, ook op kantoor, bij onze klanten en onderweg. Dat doen we met elkaar en voor elkaar en werken we aan een sociaal veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen. 

Een positieve veiligheidscultuur, bewust van risico’s 

Het programma Safety Excellence heeft tot doel bij alle medewerkers van VINCI Energies een cultuur van veiligheid en preventie op de werkplek te versterken, ongeacht de aard van de werkzaamheden in een business unit. Deze cultuur is gericht op werkprocedures en instructies, individueel gedrag en het op een juiste manier omgaan bij onvoorziene incidenten op de locaties door te durven stoppen, afstand te nemen en na te denken wanneer dat nodig is. “Kijken, waarschuwen, delen” betekent dat onze medewerkers zich bewust zijn van risico’s, letsel vermijden en de dialoog aangaan. Deze gezamenlijke inspanningen zorgen ervoor dat onze mensen op elke locatie voor zichzelf en hun omgeving zorgen, dragen bij tot een sfeer van respect en betrouwbaarheid en zijn echte voorbeelden van onze waarden. 

Werken aan bewustzijn door training en opleiding 

Al onze business unit managers worden getraind om deze cultuur in hun business units uit te dragen. Ook krijgen ze tools om te analyseren waar ze staan in hun business units op de Safety Awareness-ladder én hoe ze die positie positief kunnen beïnvloeden. Door deze aanpak kan elke business unit zelf bepalen welke acties in haar werkgebied nodig zijn om te blijven werken aan onze gezamenlijke doelstelling. 

  • Een introductieprogramma voor nieuwkomers op onze werklocaties. 
  • Persoonlijke begeleiding van nieuwe en tijdelijke medewerkers, én onderaannemers. 
  • Via de VINCI Energies Academy en de Instituten van Omexom, Actemium en Axians wordt aan onze medewerkers een aantal opleidingsmodules aangeboden die specifiek gericht zijn op gezondheid en veiligheid op het werk en die al onze activiteiten en expertisegebieden bestrijken.  
  • Risicobeoordeling en veiligheidsaudits. 
  • Bewustzijnsontwikkeling om het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen te bevorderen. In een aantal business units wordt elke maand een toolkit meeting georganiseerd om de veiligheid te bespreken. 
  • Communicatieprogramma’s om te informeren over veiligheid én gezondheid, om de dialoog op gang te brengen en om de uitwisseling van ‘best practices’ te bevorderen. 
  • Informatie en discussies over ongevallen, gevaarlijke situaties en geleerde lessen worden regelmatig gedeeld in de business units. 

Verschillende initiatieven dragen bij tot de ontwikkeling van een cultuur van veiligheid en preventie.  

Wereldwijde Safety Week: praten over veiligheid en gezondheid 
Daarnaast organiseert VINCI Energies jaarlijks wereldwijd in alle business units een Safety Week om onze veiligheidscultuur te verbeteren. Welzijn, veiligheid en gezondheid van onze medewerkers hebben altijd onze prioriteit. We blijven focussen om iedereen zich hiervan bewust te maken. Dit doen we onder andere door met elkaar te praten over hoe we omgaan met veiligheid en gezondheid op de werkplek, en over veilig naar en van het werk komen. Over de vele fysieke en niet-fysieke aspecten van veilig en gezond werken en welke organisatorische en menselijke factoren hier invloed op hebben. Denk aan zaken als ongezonde stress voorkomen of het stimuleren van een goede balans tussen werk en privé. Oftewel: welzijn. 

Safety Excellence

Download