Solidariteitsinitiatieven

Solidariteit is een van de kernwaarden van VINCI Energies. We verbinden ons ertoe om op lange termijn betrokken te zijn bij de maatschappij in elke regio waar wij actief zijn.

Het past bij onze manier van denken en doen in de dagelijkse praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom zetten we ons via de VINCI Foundation NL in voor de maatschappij. Dit doen we vanuit onze Manifesto-overtuiging ‘Deelnemen aan maatschappelijke projecten’.

De samenleving toegankelijk maken voor iedereen

Alle VINCI-bedrijven en VINCI Energies business units in Nederland steunen het initiatief van VINCI Foundation NL om mogelijk te maken dat iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid heeft. Het is vanzelfsprekend om bij onze dagelijkse operationele activiteiten oog te hebben voor de samenleving waarin we samen leven en werken. We willen die voor iedereen toegankelijk maken door met persoonlijke steun en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

In alle regio’s van Nederland kunnen medewerkers van VINCI projecten indienen waarmee zij zich op een duurzame wijze kunnen inzetten voor deze organisaties. Dit kan bijvoorbeeld door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties.

Initiatives-Coeur

VINCI Energies sponsort sinds 2017 een humanitair sportproject, Initiatives-Cœur. Het project werkt samen met de liefdadigheidsinstelling Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde om kinderen met hartafwijkingen te helpen die in hun eigen land niet geopereerd kunnen worden. De deelname van de boot aan zeer gerenommeerde races en de financiële steun van partners geeft Mécénat Chirurgie Cardiaque uitgebreide media-aandacht en helpt het publiek bewust te maken van deze zaak. Het avontuur van Initiatives-Cœur wordt al vier jaar geleid door Sam Davies, een Britse ingenieur met 3 wereldreizen en 25 transatlantische oversteken op haar naam. Tijdens de laatste race “Vendée Globes” werden 60 kinderen gered.

UNICEF

In 2022 heeft VINCI Energies aan UNICEF* Frankrijk een vier jaar lange ondersteuning aangeboden om kinderen in Benin, Brazilië en Oost-Timor kwaliteitsonderwijs te bieden via toegang tot digitale technologie. Deze door UNICEF uitgevoerde programma’s beogen toegang tot het internet en computerapparatuur voor leerlingen van 6 tot 18 jaar en zullen worden uitgerold in 56 scholen, waarvan 400 leerkrachten en meer dan 20.000 leerlingen zullen profiteren. Kinderen zullen hun eigen digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen, toegang krijgen tot leren en zich openstellen voor onbeperkte mogelijkheden voor de toekomst. Sinds het begin van de ondersteuning aan UNICEF heeft VINCI Energies haar medewerkers over de hele wereld aangemoedigd om via verschillende sportevenementen geld in te zamelen om deze drie onderwijsprojecten te steunen.

* UNICEF ondersteunt geen enkel bedrijf, merk, product of dienst.

Verschillende Nederlandse initiatieven

Naast de VINCI Foundation projecten in Nederland en de wereldwijde initiatieven met Initiatives-Cœur en Unicef zetten verschillende business units zich in om solidariteitsinitiatieven te ondersteunen in hun eigen regio’s. Zo ondersteunt Axians bijvoorbeeld Cyberworkplace om jongeren te trainen in ICT-kennis en zijn verschillende business units actief aan het sporten om de Stichting ALS te ondersteunen. Bosman werkte zonder winstoogmerk mee aan het bouwen van het Jeroen Pit huis. Dit huis biedt ouders en hun chronisch zieke kind een tijdelijke veilige haven om zich voor te bereiden op de terugkeer naar huis na een langdurige ziekenhuisopname.

Lees meer over onze commitments