Ethiek en compliance

Onze business units versterken voortdurend hun inzet voor verantwoordelijkheid, compliance en respect voor waardigheid en individuele rechten om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers onze normen van integriteit, eerlijkheid en transparantie respecteren

Als netwerkorganisatie werkt VINCI Energies ín, vóór en dóór een steeds veranderende wereld. Om in die wereld effectief en duurzaam te kunnen te opereren voldoen we aan allerlei wetten, regels, normen en waarden. Daarvoor is goede corporate governance oftewel behoorlijk bestuur van belang. Daarin en daarmee zijn corporate social responsability en corporate sustainability nauw verweven. Onze opdrachtgevers, huidige en toekomstige medewerkers en andere stakeholders vinden het belangrijk dat we op deze gebieden aantoonbaar presteren. 

Ethiek 

Onze business units versterken voortdurend hun inzet voor verantwoordelijkheid, compliance en respect voor waardigheid en individuele rechten om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers onze normen van integriteit, eerlijkheid en transparantie respecteren. De richtlijnen van de VINCI-groep onderbouwen ons ethische gedrag.  

De basis van ons ethische gedrag

Om voorop te lopen bij de naleving van de voortdurend aangescherpte nationale en internationale normen, handelen we in overeenstemming met de richtlijnen van de VINCI Groep, waaronder de Ethische en Gedragscode. Deze beschrijft de principes van onze bedrijfsethiek die het gedrag van alle business units en medewerkers onder alle omstandigheden moeten sturen. Ze wordt ondersteund door een anticorruptiegedragscode die meer praktisch is. 

Daarnaast worden in het, in 2012, gepubliceerde VINCI Manifesto acht commitments uiteengezet die het commitment van VINCI en VINCI Energies op het gebied van naleving en duurzame ontwikkeling richting geeft. 

Risico-inventarisatie in elke business unit 

Ethiek en compliance vormen de hoeksteen van ons managementmodel en onze bedrijfsvoering. Zij vormen een integraal onderdeel van al onze processen, van het in kaart brengen van de risico’s tot beoordelingen door derden, met inbegrip van procedures voor de beoordeling van offertes, acquisitie-audits en interne klokkenluiderssystemen. De jaarlijkse interne auditcampagne ziet toe op de correcte uitvoering ervan. Ethiek en compliance komen daarnaast aan bod in speciale managementtrainingsmodules voor directeuren, business unit managers en leidinggevenden. 

De ComEth-applicatie

De ComEth-applicatie helpt onze business unit managers de overdracht en aanvaarding door hun medewerkers van de Ethische en Gedragscode en de anticorruptiegedragscode te volgen. Via deze applicatie kunnen de business unit managers ook de uitrol van de anticorruptie e-learning training volgen. In deze training wordt het belang van ethisch zakendoen, integriteit en het voorkomen van belangenverstrengeling benadrukt.  

Onze guidelines 

Door onze snelgroeiende organisatie van business units vinden we het belangrijk om onze bedrijfsethische principes toe te lichten in guidelines. Hiervoor hebben we de volgende richtlijnen.

Lees meer over onze commitments