Social

Het succes van VINCI Energies wordt bepaald door de inzet en professionaliteit van onze mensen

Ons human resources ontwikkelingsbeleid – dat betrekking heeft op het rekruteren, integreren en stimuleren van talent, het bevorderen van diversiteit en het helpen van jongeren om betekenis te geven aan hun werk – weerspiegelt de identiteit van VINCI Energies, een technische dienstverlener met sterke merken binnen de energietransitie en digitale transformatie, waarvan het succes per definitie afhangt van de inzet en de professionaliteit van onze mensen.

Manifesto

In ons VINCI Manifesto, ons raamwerk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, staan vier commitments die betrekking hebben op het Social deel van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive over Environmental, Social en Governance:

Streven naar 100% ongevalvrij

Veilig en gezond werken is een topprioriteit bij VINCI Energies én een eerste vereiste voor alles wat we doen. We streven naar 0% ongevallen, 0% beroepsziekten en een gezond werkpatroon.

Lees meer
Gelijkheid en diversiteit bevorderen

VINCI Energies verwerpt alle vormen van discriminatie en bevordert inclusiviteit door iedereen gelijk te behandelen zonder vooroordelen op grond van geslacht, etniciteit of handicap.

Lees meer
Duurzame loopbanen bevorderen

VINCI Energies stimuleert dat mensen tijdens hun werkzame leven fit blijven voor de arbeidsmarkt, zowel qua gezondheid als qua skills.

Duurzame loopbanen bevorderen
Delen in de voordelen van onze prestaties

Alle medewerkers krijgen de kans om te delen in het economisch succes van onze organisatie.

Lees meer

Lees meer over onze commitments