Juridische informatie

Wettelijke vermeldingen

Uitgever

De website ” www.vinci-energies.nl ” wordt uitgegeven door VINCI Energies Netherlands B.V., een besloten vennootschap met een kapitaal van 113.446 euro, ingeschreven in Kamer van Koophandel in Veghel onder nummer 16039815 en is gevestigd op:

Mountbattenweg 19, 5466 AX Veghel
Tel. : +31 (0)1 88 831 8000
BTW nummer: 0050.26.842.B01Hosting

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18 D18 P521,
Republic of Ireland

Ingeschreven in het Dublin Trade and Companies Register onder nummer 419 423 728.

Ontwikkelingen

Tequilarapido

6 Place Garibaldi,

06300 Nice

La Jungle

50 Rue Didier Daurat

34170 Castelnau-Le-Lez

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze site wordt strikt beperkt tot persoonlijk gebruik.
De site van VINCI Energies in Nederland is een werk dat beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten. Enige reproductie of voorstelling ervan, deels dan wel geheel, voor andere doeleinden op eender welke drager is verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van VINCI Energies wordt beschouwd als vervalsing in overeenstemming met artikel L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Enige schending van dit verbod wordt beschouwd als vervalsing, waarvoor de vervalser burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De site en alle onderdelen waaruit deze bestaat, zoals met name merken, teksten, illustraties, logo’s, firmanamen, producten, foto’s, zijn de exclusieve eigendom van VINCI Energies of van de dochterondernemingen ervan. Het merk VINCI Energies en alle handelsmerken die op deze site vermeld worden, zijn gedeponeerde handelsmerken. Enige voorstelling en/of reproductie en/of gebruik, deels dan wel geheel, van deze merken is bijgevolg verboden en VINCI Energies kan hiervoor bovendien niet aansprakelijk worden gesteld.

De informatie die deze site bevat is niet contractuele informatie die zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. VINCI Energies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks naar andere sites en in het algemeen naar alle bronnen die op het internet bestaan, die op de site van VINCI Energies worden gebruikt.

Het gebruik van deze site valt exclusief onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. VINCI Energies geeft geen enkele garantie, noch impliciet noch expliciet.