Gelijkheid en diversiteit bevorderen

De cultuur van VINCI Energies is gebaseerd op mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises.

We zijn ervan overtuigd dat inclusievere teams innovatiever zijn, betere producten en diensten ontwikkelen en betrouwbaardere beslissingen nemen omdat er in de afweging meerdere perspectieven worden geïntegreerd. Onze medewerkers delen allemaal dezelfde waarden en beleven die iedere dag opnieuw.  

We verwerpen alle vormen van discriminatie bij het inlenen van mensen, in de dagelijkse werkomgeving en bij de loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Ook moedigen we onze partners, leveranciers en onderaannemers aan om ons voorbeeld te volgen. Bovendien richten we ons op de diversificatie van onze groep leidinggevenden.

Iedereen is welkom

Ons beleid is erop gericht om ook voor mensen met een beperking of die minder valide zijn werkgelegenheid te bevorderen. Dit uit zich in drie vormen: herindeling van arbeidsongeschikte medewerkers, het in dienst nemen van minder valide mensen en samenwerken met bedrijven die vooral mensen met afstand tot de maatschappij in dienst hebben.

Zo heeft een aantal business units in Veghel een certificatie voor de Prestatieladder Sociaal Ondernemen door de inzet van medewerkers met onder meer een autistische achtergrond bij het vervaardigen van producten voor onze opdrachtgevers. Door de ervaringen uit te dragen naar andere business units creëren we kansen voor mensen die aan de kant staan. Daarbij helpt dat enkele van onze business units het Certificaat Leer- en Werkbedrijf inzetten.