CO2-Bewust gecertificeerd niveau 5

Duurzaam denken en handelen is belangrijk in ons werk en in ons gedrag. We zetten ons in om klanten te ondersteunen bij milieu-vriendelijke oplossingen om hun CO2-doelstellingen te behalen in hun eigen bedrijfsvoering. En we stimuleren dit bij onze partners en leveranciers.

VINCI Energies Nederland is sinds 2013 CO2-Bewust gecertificeerd voor haar inspanningen om broeikasgasuitstoot te reduceren. In 2024 ontvingen we opnieuw het Certificaat niveau 5, het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. Hiermee laten we zien aan dat duurzaam ondernemen gemeengoed is binnen alle business units, bedrijven en merken van VINCI Energies Nederland. De audit is uitgevoerd door Bureau Veritas.

CO2-Bewust-certificaat

Wens van de maatschappij, klanten en medewerkers

De overheid verlangt van alle bedrijven in Nederland dat zij zich inzetten om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en te verminderen. Door de CO2-Bewust-certificering kunnen we de overheid, maar ook onze opdrachtgevers en partners tonen wat we doen om schadelijke effecten in ons milieu tegen te gaan. Niet alleen overheden, klanten vinden dit belangrijk. Ook onze medewerkers willen werken bij een organisatie die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

Past bij ons beleid

De certificering past perfect bij het beleid van VINCI Energies Nederland. Ook geeft de certificering aan dat onze business units serieus de doelstelling om maatschappelijk te ondernemen en de milieutransitie te versnellen invullen.VINCI en VINCI Energies hebben de doelstelling om de uitstoot van CO2 tussen 2018 en 2030 met 40% te verminderen voor scope 1 en 2. In Nederland hebben we de doelstelling om zelfs 60% teverminderen. De doelstelling voor scope 3 is 20% in 2030 t.o.v. 2019. De medewerkers, managers en leveranciers worden gevraagd daaraan mee te werken bij het ontwikkelen van plannen en uitvoeren van werkzaamheden.

Onze business units nemen zelf milieuvriendelijke initiatieven

Om onze doelstelling te behalen gebruikt VINCI Energies in Nederland de CO2-Prestatieladder. Daarmee toetsen we waar staan en waar onze actiepunten liggen voor CO2-bewust handelen in onze bedrijfsvoering, in de business units en bij de uitvoering van onze projecten. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn energie- en brandstofbesparing, het efficiënt gebruiken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De business units nemen zelf initiatieven om hun CO2-uitstoot te verminderen. Deze initiatieven helpen om te komen tot een succesvolle toepassing van de CO2-Prestatieladder. Bekijk onderstaande voorbeelden:

Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

Axians neemt actief deel in de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering. Deze coalitie zet zich in voor verduurzaming op het gebied van milieu. Het doel van deze coalitie is om de milieu impact op het gebied van energie, water, materialen en ruimte door digitalisering te verminderen. De focus van het programma is breder dan CO2-reductie, maar dit is wel een belangrijk thema. Lees meer over de bijdrage van Axians aan de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering en over de Nationale Coalitie duurzame digitalisering

Laadpalen op locatie

Verschillende business units plaatsten laadpalen voor elektrische auto’s bij hun locatie om het elektrisch rijden bij medewerkers te bevorderen. Bovendien pasten ze hun auto-leasebeleid aan om zakelijke én privékilometers te reduceren. Hiermee wordt de CO2-uitstoot door zakelijk verkeer vermindert.

Hybride werken

Alle medewerkers in de business units werken met digitale oplossingen om het zakelijke rijden zoveel mogelijk te beperken. En waar het mogelijk is wordt door medewerkers ook steeds meer hybride gewerkt. Deze medewerkers hebben alle faciliteiten om ook thuis te werken als dit past bij hun baan.

Science Based Targets initiative

De VINCI emissiereductiedoelstellingen zijn in lijn met het Parijsakkoord en onderschreven door het Science Based Target initiative. Dit is een initiatief uit een samenwerking van CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute en World Wide Fund for Nature. De groep VINCI heeft zich hierbij aangesloten en VINCI Energies Netherlands heeft zich hier volledig aan gecommitteerd. Al onze business units zetten zich in om hun CO2-emmisie te reduceren. Lees meer over de VINCI doelstellingen en Science Based Targets.

InMotion

Omexom sponsort InMotion, een studententeam verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven die zich richt op duurzame mobiliteit door het ontwikkelen van elektrische raceauto’s. Een belangrijke uitdaging hierin is om de auto net zo snel op te kunnen laden als dat je een benzineauto kunt tanken. Zij noemen dit ‘electric refueling’. Het doel is om met een volledig elektrische raceauto mee te doen aan de 24 uur van Le Mans!

New Energy Coalition

Actemium en Omexom zijn aangesloten bij the New Energy Coalition. Dit programma zet zich in om de energietransitie te bevorderen. Het doel is om de kracht van een netwerk van partners in de energietransitie te gebruiken om naar een fossielvrij systeem te gaan met geen of lage broeikasgasuitstoot.
“In onze coalitie -met zo’n 150 partners- komen kennis, ervaring, innovatie- en wilskracht van bedrijven, overheden, NGO’s en kennisinstellingen bij elkaar. Samen gaan wij de uitdaging aan. Van het opleiden van jongeren en energieprofessionals tot energieonderzoek en concrete energieprojecten. Wij delen onze kennis actief met anderen. Zodat iedereen kan profiteren.”
Lees meer over the New Energy Coalition  en het partnerschap van Actemium en Omexom met the New Energy Coalition.

Klimaatakkoord

VINCI Energies Netherlands heeft zich aangesloten bij brancheorganisatie Techniek Nederland. Techniek Nederland heeft het Klimaatakkoord ondertekend, waar ook wij ons actief aan committeren. Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord is overgegaan in het nationaal klimaat platform, die de platformactiviteiten van het voortgangsoverleg doorzet. Ontdek meer over het Nationaal Klimaat Platform.

Slimme bandenpomp bij Actemium

Bij het kantoor in Goes is een Slimme Bandenpomp geplaatst. Hier kan elke automobilist zijn of haar bandenspanning checken én de banden oppompen. De Bandenpomp is gemaakt van duurzaam materiaal en werkt op zonne-energie.  De Slimme Bandenpomp kan gratis gebruikt worden en toont na afloop direct de besparingen in euro’s, liters brandstof en verminderde uitstoot.