Microsoft en Axians: een duurzame toekomst

Axians en Microsoft Nederland tekenden een actieve samenwerking – Partner Pledge – voor het realiseren van een positieve maatschappelijke impact op de samenleving. Dit convenant richt zich op: digitale vaardigheden, diversiteit en inclusie, ethiek in AI en duurzaamheid. Beide partners zijn zich bewust van de gevolgen die grootschalige veranderingen door industriële revolutie en de snelle acceptatie van technologie kunnen hebben op de wereld. Ze willen een cultuur van levenslang leren stimuleren waarin mensen het meeste kunnen halen uit een inclusieve en duurzame digitale toekomst.