Axians automatiseert uitgifte geweldsmiddelen bij Politie

Axians hielp de Nationale Politie bij het automatiseren van het administratieve proces rondom de uitgifte van geweldsmiddelen. Dit zorgt ervoor dat agenten worden uitgerust met de juiste geweldsmiddelen passend bij hun bekwaamheden en bevoegdheden. De oplossing ondersteunt de transformatie van de werkstroom ‘aanstellen, opleiden en uitrusten’ voor ruim 50.000 politiemensen. Resultaat: een betere ondersteuning van de medewerkers, een administratieve lastenverlichting en betere stuurinformatie. Axians kreeg hiervoor erkenning van Exact met de award Project of the Year.