VINCI Energies Nederland ontvangt CO2 bewust certificaat niveau 5

Eus de Haas: ‘Deze certificering is een belangrijke mijlpaal in ons streven om CO2-emissie te reduceren in onze eigen organisatie als in de keten.’ 

In Nederland streven we naar het verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen met 40% in 2030 t.o.v. 2018 voor scope 1 en 2 en 20% voor scope 3 (t.o.v. 2019), met als uiteindelijke doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. Bovendien ondersteunen we onze opdrachtgevers in hun zoektocht naar een betere energie-efficiëntie. We moedigen hen, maar ook onze toeleveranciers, aan om onze milieu verantwoordelijke benadering te volgen.

Ons doel is om hierin pragmatisch te zijn en met oog voor nieuwe technologieën te kiezen voor de oplossingen die het doeltreffendst zijn en het best passen bij de context van onze klanten. Dit doen we ook door in de keten, samen met partners en leveranciers, te werken aan energie-efficiëntere oplossingen voor onze klanten. In Nederland gebruiken we de CO2Prestatieladder om te toetsen waar we staan en waar onze actiepunten liggen voor CO2-bewust handelen in onze bedrijfsvoering.

Eus de Haas, General Counsel en Corporate Development Director: ‘Met dit CO2-Bewust certificaat niveau 5 is VINCI Energies Nederland met al haar business units en merken op het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder gecertificeerd. We laten hiermee zien dat environment onze focus heeft. Deze certificering is een belangrijke mijlpaal in ons streven om CO2-emissie te reduceren in onze eigen organisatie maar ook in de keten, maar zeker geen einddoel. We blijven onze doelstellingen opvolgen door nieuwe ketenanalyses en samenwerkingsverbanden met partners op te zetten om meer inzicht te krijgen in CO2-emissies van producten en projecten en zo actie te ondernemen om CO2-uitstoot te reduceren.’