CO2-Bewust gecertificeerd

VINCI Energies is CO2-Bewust gecertificeerd, goed voor het milieu én voor onze marktpositie.

Onze voetafdruk

De CO2-Prestatieladder is een methode om bedrijven te stimuleren voortdurend te zoeken naar mogelijkheden om broeikasgassen te verminderen. Deze gassen veroorzaken we bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld door de inzet van onze bedrijfsauto’s, energieverbruik in de gebouwen en computersystemen en dataopslag. Deze uitstoot vormt de ‘voetafdruk’ van onze bedrijfsactiviteiten.

Wens overheid en opdrachtgevers

De overheid verlangt van alle bedrijven in Nederland dat zij zich inzetten om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en te verminderen. Door de certificering kunnen we de overheid en opdrachtgevers tonen wat wij doen om schadelijke effecten in ons milieu tegen te gaan. Onze milieuprestatie kan een rol spelen bij het verkrijgen van nieuwe opdrachten. Want veel opdrachtgevers willen vooral nog samenwerken met toeleveranciers die zorgvuldig met het milieu omgaan.

Past bij ons beleid

De certificering past perfect bij het beleid van VINCI Energies Nederland. Ook geeft de certificering aan dat onze business units serieus hun doelstelling om maatschappelijk te ondernemen en groene groei te bevorderen invullen. In haar Manifesto heeft VINCI aangegeven om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40% te verminderen. De medewerkers, managers en leveranciers worden gevraagd daaraan mee te werken bij het ontwikkelen van plannen en uitvoeren van werkzaamheden.

Wat doen we?

VINCI Energies Nederland heeft in haar meerjarenplannen de reductie van CO2-uitstoot opgenomen. Hoe gaan we dat doen? Onder andere door:

  • Energiebesparende maatregelen in gebouwen en de IT-infrastructuur, het gebruik van alternatieve energie (Nederlandse windenergie, bos gecompenseerd aardgas).
  • Het terugdringen van het brandstofverbruik van het leasewagenpark door zuiniger te rijden en minder kilometers te maken.
  • Het beleid in de keten, zoals bij advisering van klanten op het gebied van bijvoorbeeld energie-efficiency.
  • Het leveren van diensten en automatiseringsoplossingen die energiebesparing opleveren.
  • Het contracteren van leveranciers die onze doelstellingen ondersteunen.

Doorgroeien naar Niveau 5

We willen onze inspanningen in de keten en ons beleid beter verankeren in de organisatie. Daarom willen wij de komende jaren doorgroeien naar Niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. Vooral Actemium en Omexom kunnen daarvan profiteren en daardoor hun marktpositie verbeteren.

Opnieuw Certificaat Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder behaald

VINCI Energies Nederland ontving opnieuw het CO2-Bewust-certificaat voor haar inspanningen om CO2-broeikasgassen te reduceren voor de 4e keer op rij. Bureau Veritas voerde de audit uit en heeft het Certificaat Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder uitgereikt voor alle vennootschappen, business units en vestigingen van VINCI Energies in Nederland.

Hier kunt u het CO2 Bewust certificaat van VINCI Energies Netherlands BV downloaden.