CO2-Bewust gecertificeerd

Goed voor het milieu én voor onze marktpositie.

Bureau Veritas reikte Certificaat Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder uit.

VINCI Energies Nederland ontving in september 2016 het CO2-Bewust-certificaat voor haar inspanningen om CO2-broeikasgassen te reduceren. Bureau Veritas heeft het Certificaat Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder uitgereikt voor alle vennootschappen, business units en vestigingen van VINCI Energies in Nederland.

CO2-Bewust CertificaatVoetafdruk

De CO2-Prestatieladder is een methode om bedrijven te stimuleren voortdurend te zoeken naar mogelijkheden voor verlaging van broeikasgassen, deze veroorzaken we bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld door de inzet van onze bedrijfsauto’s, energieverbruik in de gebouwen en computersystemen en dataopslag. Men noemt die uitstoot ook wel een ‘voetafdruk’ van onze bedrijfsactiviteiten. De overheid verlangt van alle bedrijven in Nederland dat zij zich inzetten om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en te verminderen. Door de certificering kunnen we de overheid en opdrachtgevers tonen wat wij doen om schadelijke effecten in ons milieu tegen te gaan. Dit kan een rol spelen bij het verkrijgen van nieuwe opdrachten, want veel opdrachtgevers willen in de toekomst alleen nog samenwerken met toeleveranciers die zorgvuldig met het milieu omgaan.

Past bij ons beleid

De certificering past perfect bij het beleid van VINCI Energies Nederland en geeft ook aan dat haar business units serieus invulling geven aan hun doelstelling om maatschappelijk te ondernemen en groene groei te bevorderen. In het Manifesto heeft VINCI aangegeven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% wil verminderen. Aan de medewerkers, managers en leveranciers wordt gevraagd daaraan mee te werken bij het ontwikkelen van plannen en uitvoeren van werkzaamheden.

Doorgroeien

VINCI Energies Nederland heeft in haar meerjarenplannen de reductie van CO2-uitstoot opgenomen. Onder andere door energiebesparende maatregelen in gebouwen en de IT-infrastructuur, het gebruik van alternatieve energie (Hollandse windenergie, bos gecompenseerd aardgas) en door het terugdringen van het brandstofverbruik van het leasewagenpark door zuiniger te rijden en minder kilometers te maken. Maar ook door het beleid in de keten, zoals bij advisering van klanten op het gebied van bijvoorbeeld energie-efficiency, door het leveren van diensten en automatiseringsoplossingen die energiebesparing opleveren en door het contracteren van leveranciers die onze doelstellingen ondersteunen. Om de inspanningen in de keten en het beleid beter te verankeren in de organisatie, willen wij in de komende jaren doorgroeien naar niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. Vooral Actemium en Omexom kunnen daarvan profiteren en daardoor hun marktpositie verbeteren.