Uitdagingen en oplossingen voor de energietransitie en digitale transformatie in een veranderende omgeving 

Vanuit onze business lines Industrie, ICT, Infrastructuur en Building Solutions ontwerpen en realiseren we oplossingen voor twee thema’s: de energietransitie en de digitale transformatie. Onze diensten bieden we aan onder diverse brands, zoals Actemium, Axians, VINCI Energies Building Solutions, Omexom en lokale merken. Onze business lines staan de komende jaren voor diverse uitdagingen in een veranderende wereld en veranderende markten.

De krapte op de arbeidsmarkt 

De energietransitie en de digitale transformatie zijn twee grote thema’s waarvoor onze business lines met hun merken diensten en oplossingen bieden. We hebben allemaal te maken met het tekort op de arbeidsmarkt aan technische specialisten en met onvoldoende uitstroom bij alle technische opleidingen. Daar reageren we op door zelf meer mensen op te leiden en met de beschikbare mensen meer te doen. Onder andere door nog slimmer te werken, beter samen te werken in de keten en verdergaande automatisering. Tot nu toe leidt de arbeidsmarktkrapte bij ons niet tot problemen, omdat we steeds voldoende nieuwe mensen weten aan te trekken. We zoeken hierin ook nieuwe wegen, zoals met zij-instromers. 

Innovaties om de energietransitie te bevorderen

We verkleinen al jaren de CO₂-voetafdruk van onze eigen organisatie. Onder andere door het verduurzamen van onze gebouwen met zonnepanelen en door het elektrificeren van ons wagenpark. Veel van de projecten die we doen voor opdrachtgevers raken de energietransitie. Denk aan de uitbreiding en modernisering van het hoogspanningsnetwerk. Axians helpt klanten door slimmer gebruik te maken van data en het creëren van inzichten. Actemium zet oplossingen in om energie te monitoren en energie op een andere manier beschikbaar te maken. En Building Solutions realiseert oplossingen om gebouwen slimmer en duurzamer te maken. 
 

Samen met opdrachtgevers en leveranciers innoveren onze business lines bijvoorbeeld de projectaanpak van oplossingen en zoeken we naar duurzamere oplossingen. Door minder verpakkingen te gebruiken en afval- en reststromen te verminderen. Maar bijvoorbeeld ook door de logistiek te verduurzamen en te verbeteren.  

Klanten helpen met de energietransitie 

Omexom, het merk voor infrastructuur, doet veel projecten voor netwerkbeheerders zoals het aansluiten van groene stroom van zonne- en windparken. Ook helpt Omexom industriële klanten bij verdergaande elektrificatie. Axians adviseert klanten hoe ze zo duurzaam mogelijk hun ICT kunnen inrichten door duurzamere apparatuur aan te bieden en deze efficiënt te benutten. En door met data de CO2-voetafdruk van hun cloudgebruik en van hun operationele processen inzichtelijk te maken en met adviezen om die te verkleinen. Actemium helpt klanten om inzicht te krijgen in hun energieverbruik en biedt oplossingen dat te verminderen. De lokale merken van VINCI Energies Building Solutions realiseren voor hun opdrachtgevers geïntegreerde installaties met bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen. Zo ontwikkelde VanderLinden het modulaire Power&Park-concept, een laadplein met zonnepanelen en eventueel een windmolen om eigen terrein auto’s en e-bikes op te laden.  

De invloed van de digitale transformatie in onze marktbenadering 

Omexom ontwerpt in 3D: BIM. Dat werkt sneller, en voorkomt mogelijke fouten. En door de inzet van 4D kan Omexom projecten nog beter plannen en beheren. Bij Building Solutions wordt al het papierwerk elektronisch en wordt BIM ook meer ingezet bij kleinere projecten, voor het engineeringstraject, projectmanagement en kwaliteitscontrole.  

Ook bij Actemium, ons merk voor de industrie, speelt de digitale transformatie een steeds grotere rol. Dat brengt ook nieuwe spelers in haar markt. Maar om een verticale integratie, met kennis van de verschillende technologieën, processen en informatiestromen succesvol te realiseren, is er domeinkennis en expertise van de industrie nodig. Actemium heeft deze. En uiteraard draait bij Axians alles om digitale transformatie. 

Trends in de verschillende markten 

Infrastructuur: Iedereen zoekt naar manieren om dingen sneller te doen en om de netcongestie op te lossen. Target Grid 2045, met onder andere een hoogspanningsnet met gelijkstroom, gaat hier aan bijdragen. Batterijen worden door de hoge prijs nog maar weinig ingezet. Het stikstofbesluit beïnvloedt de mogelijkheden van klanten om projecten te laten realiseren. Bij het beheer van netwerken komt steeds meer data kijken.  

Industrie: De chemie en metaalproductiebedrijven gaan verduurzamen met groene waterstof. 

De export van machines en voedingsmiddelen daalt. En de voorraadafbouw heeft geleid tot productiekrimp in bepaalde sectoren, zoals de basischemie, de basismetaal en de kunststofindustrie. Bestaande machines en installaties blijven door extra onderhoud en revisie langer in gebruik 

ICT: De ICT markt ontwikkelt zich razendsnel. De innovatiekracht neemt toe, mede door de inzet van AI. Security wordt nog belangrijker bij elk project, in alle markten en voor alle ICT toepassingen. De transitie naar de cloud gaat door en 5G biedt nieuwe mogelijkheden. Daarnaast zien we een toenemende convergentie van OT en IT, waardoor IT een steeds belangrijkere rol krijgt in kritische infrastructuren.  

Building Solutions: De energietransitie blijft nog jaren boomen. Met onze opdrachtgevers en toeleveranciers in de keten gaan we meer samenwerken aan duurzaamheid. Dus meer aandacht voor het reduceren van afval bijvoorbeeld en het kiezen voor warmtepompen om van het gas af te gaan. Smart buildings genereren steeds meer data. Deze data zullen meer gebruikt worden om werkelijk aan predictive maintenance te doen en om energie te besparen. 

Brand specifieke uitdagingen en oplossingen 

Infrastructuur: De congestie op het netwerk is een grote uitdaging. De uitbreiding van het netwerk en de ontwikkeling van een werkelijk smart grid vormen hiervoor oplossingen. Ook de krapte arbeidsmarkt blijft een obstakel om de ambities van de energietransitie waar te maken. 

Industrie: De industrie zal de komende jaren veel moeten investeren om fabrieken en processen nog verder te verduurzamen om bij te dragen aan de energietransitie. Door de veranderde consumentenvraag naar diversiteit van producten, maar ook door kostprijsreductie en beschikbaarheid van personeel binnen de industrie, zal er meer behoefte zijn aan mechanisering, automatisering, robotisering en informatisering. 

ICT: De veiligheid van systemen en de cloud. En de toenemende snelheid van innovaties wordt voor klanten een steeds grotere uitdaging. Welke keuzes moeten zij maken? Wij kunnen ze daarbij helpen. Daarnaast zijn klanten op zoek naar wendbaarheid, door ICT-oplossingen als een dienst (as-a-service) aan te bieden geven we flexibiliteit, continuïteit en schaalbaarheid.  

Building Solutions: De toenemende building automation produceert steeds meer data. Daardoor verandert ook het werk van onze medewerkers, dat wordt uitdagender. Onze klanten maar ook onze medewerkers en aandeelhouderseisen gaan meer verduurzaming eisen. 

Klaar voor de toekomst 

De markten, arbeidsmarkt, de technologische ontwikkelingen en de samenleving die hogere eisen stelt aan duurzaamheid zorgen voor een veranderende en uitdagende omgeving. Als VINCI Energies Nederland zijn we met onze complementaire diversiteit in expertises waarmee we een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers bedienen, en op basis van onze managementfilosofie en flexibele en robuuste organisatiemodel ook de komende jaren goed toegerust om oplossingen te blijven bieden voor de energietransitie en de digitale transformatie.  

Joop Wervers

“De krapte op de arbeidsmarkt blijft een uitdaging. We proberen mensen uit het buitenland in te zetten. En ons Omexom Institute leidt zelf op. Want het is zorgelijk, als je ziet wat er de komende jaren uitstroomt van de relevante reguliere opleidingen. We proberen ons werk zo interessant mogelijk te maken. Wat is er nou mooier dan een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze samenleving? Je maakt bij ons de toekomst mogelijk.”


Joop Wervers Brand Director Omexom

  

Peter de Wit

“De industrie zal de komende jaren veel moeten investeren om fabrieken en processen nog verder te verduurzamen, om zo hun bijdrage te leveren aan de wereldwijde energie transitie. Door de veranderde consumentenvraag naar diversiteit van producten, maar ook door kostprijsreductie en beschikbaarheid van personeel binnen de industrie, zal er meer behoefte zijn aan mechanisering, automatisering, robotisering en informatisering.”


Peter de Wit Brand Director Actemium
Edwin van Merriënboer

“AI gaat steeds groter worden. We zullen de inzet van meer algoritmes zien, het lerend vermogen van systemen gaat toenemen. IT in combinatie met AI, data en domotica biedt bijvoorbeeld veel mogelijkheden voor de zorgsector om de personeelskrapte aan te pakken.

Maar ook voor het verduurzamen van productieketens, het smarter maken van het grid en het oplossen van schaarstevraagstukken gaan IT en AI veel betekenen.”


Edwin van Merriënboer Brand Director Axians

 

Arjan Haagmans

“In al onze markten zien wij door het gebruik van nieuwe systemen dat er steeds meer data ter beschikking komt. Al deze data wordt pas waardevol als we deze omzetten in informatie. Met deze informatie kunnen wij weer de volgende stap zetten richting Predictive Maintenance en dus het onderhoud bij onze klanten verder optimaliseren. Door deze trend zien wij ook het werk van onze collega’s interessanter en uitdagender worden.”


Arjan Haagmans Brand Director Building Solutions