Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen LQ en VINCI Energies NL

Met deze nieuwe overeenkomst wordt een cumulatieve aanpak ontwikkeld en samengewerkt op het gebied van leiderschap & verandering.

Onlangs bereikten LQ en VINCI Energies NL een belangrijke mijlpaal door een nieuwe overeenkomst te ondertekenen, waarmee een nieuw tijdperk werd ingeluid in de samenwerking op het gebied van leiderschap en verandering met als doel het versterken van de changemanagement capaciteiten binnen de VINCI Energies organisatie.

LQ en VINCI Energies NL hebben een lange geschiedenis. In 2015, als onderdeel van de Leadership Journey of Business and Functional Leader, sprak Peter de Prins (medeoprichter van LQ) over hoe je iets ongrijpbaars als organisatiecultuur tastbaar kunt maken. Vanaf dat moment groeide de samenwerking tussen VINCI Energies NL en LQ organisch uit tot een volwaardig partnerschap, dat onlangs werd geformaliseerd tijdens een off-site in Leuven. Op deze dag waarin er actief werd gewerkt met behulp van moodboard en break-outsessies, werd de nieuwe samenwerking ook gevierd. Kim Van Fraeyenhoven (Head of Client Success bij LQ) blikt terug: “Ik heb zelden zo’n sfeer meegemaakt. Het was zo prettig en open, zonder enig voorbehoud dat in een zakelijke omgeving aanwezig kan zijn.”

Leiderschap in een snel veranderende wereld

In een wereld die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen weet VINCI Energies NL dat het zich steeds dient aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en technologieën. We helpen klanten bij het implementeren van energie- en digitale transformaties met zorg voor mens en planeet. VINCI Energies NL is sterk vertegenwoordigd in Nederland (65 business units). Het hebben van veel medewerkers op verschillende locaties, in een dynamische netwerkorganisatie, vraagt ​​ook om goed leiderschap – zonder de menselijke component uit het oog te verliezen.

Met dit perspectief in het achterhoofd gingen we op zoek naar een partner die onze organisatie nog beter kon voorbereiden op veranderingen. Een partner die de unieke VINCI Energies Quartz-filosofie begrijpt, in de praktijk toepast en ermee aan de slag gaat. Een partner waarop we konden vertrouwen en bouwen met dezelfde waarden. LQ en The Six Batteries of Change bleken een perfecte match.

Over Quartz: de VINCI Energies managementfilosofie

Onze managementfilosofie – Quartz – geeft het antwoord op de constante veranderingen in de wereld op basis van een aantal kernprincipes.

Tot deze kernprincipes behoren de wijze waarop we onze organisatie opbouwen, de opzet en werkwijze van de business unit, de cruciale rol van de ‘client manager’ daarin, onze netwerken van samenwerkende business units en de manier waarop we onze netwerkorganisatie managen. Deze kernprincipes, de richtlijnen in het bedrijfsproces en het werken op basis van de gedeelde waarden is de unieke manier waarop we de dingen doen die we doen. De vijf principes van Quartz zorgen ervoor dat besluitvorming plaatsvindt in de business units (decentralisatie), waarmee deze tegelijkertijd een hoge mate van verantwoordelijkheid krijgen.

Business units zijn gespecialiseerd, spelen in op de marktvraag en dragen de verantwoordelijkheid voor hun eigen bedrijfsvoering. Onze organisatie werkt als een gedecentraliseerd netwerk, waarin business units autonoom optreden, maar ook met elkaar kunnen samenwerken.

Verander- management in de praktijk

Het initiële cultuurontwikkelingstraject in 2015 zorgde voor eye-openers die tegelijkertijd een sterke vraag creëerden. “Managers kwamen terug met de vraag: ‘Hoe werk ik aan het opladen van mijn cultuurbatterij op de werkvloer?’”, zegt Eus de Haas, Country Director en General Counsel bij VINCI Energies NL. “We hebben het over technische mensen. Zij hebben soms moeite om de menselijke invalshoek van cultuurtransformatie in praktijk te brengen.”

Eus de Haas: “LQ herkende deze uitdaging en begreep goed wat wij en onze business unit managers nodig hadden; zij aan zij werken om de zes batterijen zelf te leren opladen. Dit kan variëren van het opladen van het ‘Ambitious Top Team’ en ‘Healthy Culture’ batterijen, tot de ‘Action Planning and Implementation’ batterij met ontwerpsprints.

De samenwerking is organisch gegroeid, gedreven door wederzijds vertrouwen en gedeelde waarden tussen beide organisaties.” Chantal Poiesz (Business Transformation Architect LQ) is het daarmee eens. “Beide partijen willen een positieve impact op de wereld maken en in de praktijk brengen wat ze prediken.”

De juiste partner

Deze samenwerking was echter niet altijd vanzelfsprekend. Eus de Haas: “Toen we voor het eerst begonnen te praten, werd het Six Batteries-model gepresenteerd als de ultieme oplossing voor duurzaam succes. Het enige wat ik kon denken was: No way”, lacht hij. “We hebben onze eigen kernprincipes en die willen we niet terzijde schuiven. Gelukkig was dit geen probleem. In feite heeft LQ een diepgaand begrip van onze filosofie, doelstellingen en de richting die we willen inslaan getoond.”

Daarnaast willen we graag onbekende gebieden verkennen, en LQ ondersteunt ons daarbij. “LQ blinkt uit in het geven van ruimte en vertrouwen aan business unit managers en andere leidinggevenden om buiten hun comfortzones te treden. En met hun sterke focus op de menselijke én zakelijke impactkant van waarde, blijkt LQ de juiste partner voor ons te zijn”, zegt Nathaly van Asperen, Academy Director bij VINCI Energies NL.

Eye-openers op alle niveaus

Waarom Nathaly graag samenwerkt met LQ? Zegt ze: “Handelen met moed! Tijdens het leiderschapsseminar deden we dingen die niemand verwachtte. Dit leidde tot eye-opening momenten, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor het bestuur en senior managers. Door een open dialoog te bevorderen, hebben we eerder verborgen inzichten blootgelegd, waardoor we verder kunnen komen.”

Hiermee zijn we beter in staat om potentiële veranderingen te identificeren en kunnen deze ook managen. De Haas: “Ja, we gebruiken onze eigen filosofie (QUARTZ) en waarden om veranderingen te managen. The Six Batteries ondersteunt ons model, omdat het de kwalitatieve kant van leiderschap omvat.”

“LQ kan zowel op organisatie- en programmaniveau als op individueel niveau dienen, waardoor het niet meer nodig is om voor elk niveau verschillende partijen in te schakelen.”

Investeren in teamresultaten

Volgens Eus de Haas hebben business units soms moeite om de ROI van consultants te zien – in vergelijking met bijvoorbeeld machines. “Dat zijn tastbare investeringen. Maar zodra je beseft dat succes afhangt van je mensen, worden is duidelijk dat dit om investeringen vraagt.”

“Het is van onschatbare waarde om je team aan boord te krijgen. Dit bereik je simpelweg niet met een teambuilding retraite of diner. Door samen te werken met LQ zorgen we ervoor dat ons organisatiemodel, onze doelstellingen en resultaten een duurzaam karakter krijgen door ze op de juiste manier in de hele organisatie door te voeren.”