Corporate Social Responsibility is onlosmakelijk verbonden met onze all-round performance!

Eus de Haas, Development Director en General Counsel bij VINCI Energies in Nederland over de rol van CSR in de all-round performance die VINCI Energies met haar netwerkmerken Actemium, Axians, Omexom en lokale merken wil leveren.

“In 2003 sloot VINCI zich aan bij het Global Compact van de Verenigde Naties. De essentie van dit verdrag vertaalden we naar de acht overtuigingen van ons CSR-handvest: Manifesto. Die overtuigingen zijn verankerd in het DNA van onze organisatie. Ze horen samen met onze kernwaarden bij de VINCI Energies Way of Life. CSR gaat over je integriteit als ondernemer, respect voor het milieu, maar óók over een organisatie met duurzame loopbanen, met een veilige- en gezonde werkomgeving, een duurzame sociale omgeving en transparante financiën. Daarom hebben we corporate social responsibility en corporate sustainability vervlochten met onze governance. Dit maakt deel uit van onze management filosofie – Quartz – en is dus verweven met ons dagelijks denken én doen”.

Waarom doet VINCI Energies aan CSR?

“Corporate Social Responsibility is onlosmakelijk verbonden met onze all-round performance. Onze all-round performance is in wezen de integratie van onze business met de overtuigingen uit ons CSR-manifesto. Al onze netwerkmerken – Actemium, Axians en Omexom, maar ook de lokale merken werken aan projecten die mensen in de samenleving direct of indirect raken. Anders gezegd: we werken in, door en voor de samenleving aan projecten die de kwaliteit van leven verbeteren. Dat doen we niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. Wij maken deel uit van die wereld en dragen hier het beste bij door het leveren van een all-round performance in de overtuiging dat we als ondernemers daarbij voldoen aan maatschappelijke normen en waarden en aan wet- en regelgeving die duurzaamheid bevorderen. ”

Aerial view of Rotterdam Station Square during a sunny summer day.

CSR leeft bij onze medewerkers

“Iedereen bij ons weet – onder andere door de overtuigingen uit ons Manifesto – dat aan zijn of haar werkzaamheden en verantwoordelijkheden CSR-aspecten zitten en geeft daar zo goed mogelijk invulling aan. Dat lijkt in eerste instantie niet eenvoudig. Maar als men bewust stilstaat bij alles wat men in de dagelijkse praktijk doet, blijkt dat er op veel gebieden al invulling aan gegeven wordt. En ook onze opdrachtgevers en stakeholders hechten aan het belang van CSR. Dat blijkt uit het toenemend aantal vragen over dit onderwerp bij tenders en proposal procedures. Bovendien ervaren onze medewerkers dat het handelen en ondernemen op basis van onze acht overtuigingen ook meer toegevoegde waarde oplevert. Het leeft niet alleen bij ons, maar in de hele samenleving.”

“We leven en werken in een dynamische wereld. Onze opdrachtgevers, partners, de samenleving, maar ook onze organisatie en medewerkers veranderen voortdurend. Uit die veranderingen komen continu nieuwe wensen, eisen, wetten, regels maar ook nieuwe inzichten voort. Dus ook onze invulling van CSR verandert voortdurend. Daarom geven we het ook steeds aandacht. Dat doen we onder andere met projecten met hele duidelijke doelstellingen. Door die projecten starten of versterken we niet alleen de gewenste veranderingen, maar scherpen we ook het CSR-bewustzijn verder aan.”

“Neem de elektrificatie van ons wagenpark. Veel van onze medewerkers zijn dagelijks op pad. Onze CO2-uitstoot ontstaat dus grotendeels door onze gereden kilometers. VINCI Energies wil de CO2-uitstoot met 40% verminderen in 2030. Ook de Nederlandse overheid volgt de Europese regelgeving en wil in 2025 de uitstoot met 25% verminderen. Onze business units opereren veelal in de nabijheid van hun opdrachtgevers en proberen zo hun emissie te verminderen. Daarnaast gaan we binnen twee jaar de helft van ons wagenpark vervangen door elektrische auto’s en andere vormen van mobiliteit invoeren. Dit vraagt behalve om andere auto’s ook om gedragsverandering. In beide investeren we. Maar we hebben nog veel meer projecten. Stuk voor stuk zijn ze gerelateerd aan de acht overtuigingen uit ons CSR-handvest Manifesto. Neem bijvoorbeeld de maatschappelijke projecten van onze VINCI Foundation, onze inzet voor duurzame loopbanen door een life time employability aanpak en ons Castor-aandelenprogramma, waarbij medewerkers delen in onze successen. Daarnaast besteden we ook continu aandacht aan een integriteitsprogramma over ethisch ondernemen en het vermijden van belangenverstrengeling aan safety & health, met niet alleen aandacht voor de klassieke fysieke risico’s, maar ook voor een gezonde werkplek met aandacht voor relatief nieuwe verzuimvormen zoals werkstress en burn-out.”

VINCI Energies toetst regelmatig of ze op CSR-gebied op het juiste pad zit

“Dat laten we periodiek beoordelen door EcoVadis, een organisatie die de kwaliteit van managementsystemen meet op het gebied van CSR of MVO. Vorig jaar scoorden we met een gold label goed in die beoordeling. Dit jaar is aan ons het Platinum label toegekend. Maar nog belangrijker is het oordeel van onze huidige en toekomstige opdrachtgevers en partners. Ook zij vinden het belangrijk dat je op CSR-gebied goed presteert. En laten we onze huidige en toekomstige medewerkers niet vergeten. Zij werken bij voorkeur in een organisatie die een all-round performance levert. Daar horen goede en gezamenlijke prestaties op CSR-gebied dus onlosmakelijk bij! Samengevat: onze stakeholders willen werken voor en met een winnende duurzame organisatie die haar zaakjes in alle opzichten voor elkaar heeft. Oftewel waar het pluis is! Daar werken we elke dag vol overtuiging aan.”