‘Bij ESG gaat het om waardecreatie op lange termijn. Who cares, wins.’ 

Interview met Eus de Haas, Country Director & General Counsel De Europese Commissie verlangt dat grote ondernemingen zich laten auditen voor ESG: Environmental Social en Governance beleid. 2024 is het eerste jaar dat getoetst wordt, dat gebeurt op basis van het jaarverslag over dat jaar. Hoe verhoudt ESG zich tot het Manifesto van VINCI Energies,...

Interview met Eus de Haas, Country Director & General Counsel

De Europese Commissie verlangt dat grote ondernemingen zich laten auditen voor ESG: Environmental Social en Governance beleid. 2024 is het eerste jaar dat getoetst wordt, dat gebeurt op basis van het jaarverslag over dat jaar. Hoe verhoudt ESG zich tot het Manifesto van VINCI Energies, ons uitgangspunt voor Corporate Social Responsibility? 

  Eus de Haas

“Al onze medewerkers onderschrijven de uitgangspunten van de VINCI Groep voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility. Die uitgangspunten vertaalden we naar acht overtuigingen: ons Manifesto. Die overtuigingen ontleenden we aan de doelstellingen van het Global Compact Verdrag van de Verenigde Naties dat door VINCI werd ondertekend.”


Eus de Haas Country Director & General Counsel

“Uiteraard kunnen onze overtuigingen niet alleen maar goede voornemens blijven. Daarom laten we onze voortgang op de weg naar de doelstellingen van de Verenigde Naties die achter ons Manifesto zitten, toetsen door een onafhankelijke partij: EcoVadis. In 2023 behaalden we in de review door EcoVadis weer de Platina status.” 

“De Europese Commissie heeft besloten tot een Corporate Sustainability Reporting Directive (CRSD). Hierin is vastgelegd hoe grote ondernemingen verslag moeten doen van hun activiteiten op het gebied van duurzaamheidsbeleid. De belangrijkste gebieden zijn Environmental, Social en Governance (ESG). VINCI Energies Nederland moet als grote onderneming, volgens de OECD richtlijnen, aan de ESG-verslaglegging voldoen conform de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).” 

Hoe worden de prestaties van een onderneming op het gebied van ESG getoetst? 

“Dit gebeurt door de externe auditor, die naast de financiële audit ook de ESG-audit gebaseerd op dubbele materialiteit: De impact van CSRD op de financiële prestaties van de organisatie en de impact van de organisatorische activiteiten op de samenleving. Tijdens de ESG-audit wordt bijvoorbeeld nagegaan of je wel doet wat je zegt en hoe je dat aantoont. Daarvoor hebben we nu systemen waarin we allerlei zaken vastleggen die resulteren in KPI’s: Key Performance Indicators. De CRSD en de bijbehorende European Sustainability Report Standards geven ons de mogelijkheid om een duurzaamheidsdashboard te definiëren.“

Sluit de wetgeving rond ESG aan op het Manifesto?  

“Ja, want VINCI heeft daartoe het Manifesto aangepast en haar Duty of Vigilance Plan aangescherpt. Het Manifesto benoemd in haar acht overtuigingen nog concreter waar het om draait. Daardoor sluit het nog beter aan bij ESG. Voor ESG moet je bijvoorbeeld voor Governance ook vastleggen wat je als ondernemer doet op het gebied van kansen en risico’s nemen in deze volatiele wereld. Daarvoor hebben we een Opportunity and Risk Management Model en een Project Review Systeem voor het beheersen van grotere projecten.” 

“En op het gebied van Ethiek – een aspect van Governance – doen we third party analyses. Daarbij onderzoeken we onze klanten, leveranciers en subcontractors om te kunnen beoordelen of het fatsoenlijke en transparante ondernemers zijn. Onze business units voeren dat zelf uit, want zij kiezen met wie ze samenwerken. Dat leggen we vast, zodat klanten, auditors of overheid ons daarover kunnen bevragen.”  

“En neem Informatiebeveiliging en de General Data Protection Regulation. Al meer dan 60% van onze vennootschappen is al gecertificeerd voor informatiebeveiliging volgens ISO 27001. Met deze systemen en certificeringen kunnen we onze doelstellingen die we in- en extern naar onze stakeholders communiceren ook borgen.” 

Hebben we ook systemen om onze prestaties voor Environmental vast te leggen? 

“Daarvoor hebben we bijvoorbeeld eVE: ‘environmental VINCI Energies’. Daarin bewaken we onder andere onze CO2 footprint per business unit. Dat leidt tot een rapportage over allerlei vormen van energiegebruik, de duurzaamheid van onze gebouwen en bijvoorbeeld de inzet van elektrische auto’s. We laten ons voor onze footprint ook certificeren door externe auditors voor de CO2-prestatieladder. We zitten nu nationaal op niveau 5, het hoogste niveau.” 

“Ook kijken we naar wat onze dienstverlening voor de CO2-footprint van onze klanten betekent, om ook die te kunnen helpen verminderen. Daarvoor hebben we een database gemaakt van wat we inkopen en doorgeven aan de klant, zodat we dit in een CO2-footprintfactor kunnen uitdrukken. Vervolgens kunnen we met de klant daar samen iets aan doen.  Daarvoor hebben we de expertise in huis.” 

En Social? 

“Bij Social draait het onder andere om hoe we omgaan met onze medewerkers. Zij vormen de basis van alles wat we doen. Daarom bieden we ze naast een goed salaris de mogelijkheid om mee te doen in een aandelenprogramma. En we streven ernaar om fysiek, sociaal en mentaal veilige werkplekken te bieden waar medewerkers zich ook kunnen ontwikkelen en waar ze hun werk als zinvol kunnen ervaren. En een omgeving waar ruimte is voor diversiteit en waarin mensen zich gewaardeerd voelen. Samengevat, het gaat om gezonde arbeidsverhoudingen waarin we streven naar werkgeluk. Daarbij hoort ook onze laagdrempelige en veilige integriteitsprocedure voor het melden van inbreuk op goede werkverhoudingen, safety- of environmental incidenten, fraude en anti-competitie regels.”  

“Kortom: we borgen onze processen en hebben systemen om tot financiële en niet-financiële KPI’s te komen. Daardoor kunnen we beoordeeld worden op hoe we presteren op ESG-gebied naar onze stakeholders. Door zowel over financiële als niet-financiële KPI’s te rapporteren kunnen we beoordeeld worden op lange termijn waardecreatie en onze bijdrage aan ecosystemen – partnerships – met klanten en leveranciers. Who cares, wins.”