Corporate Social Responsibility

Intelligenter, mobieler, meer verbonden en duurzamer: De wereld evolueert elke dag. VINCI Energies voert tal van projecten uit die bijdragen aan de verbetering van het dagelijks leven en het vormgeven van de wereld van morgen.

Corporate Social Responsibility

We zijn ervan overtuigd dat duurzaam succes op financieel vlak hand in hand gaat met een ambitieus CSR programma.

Lees meer
 

Als onderneming werkt VINCI Energies ín, vóór en dóór een steeds veranderende wereld. Om in die wereld effectief en duurzaam te kunnen te opereren moeten we voldoen aan allerlei wetten, regels, normen en waarden. Daarvoor is goede corporate governance of behoorlijk bestuur van belang. Daarin en daarmee zijn corporate social responsability en corporate sustainability nauw verweven. Onze opdrachtgevers, huidige en toekomstige medewerkers en andere stakeholders vinden het belangrijk dat we op deze gebieden aantoonbaar presteren.

Ecovadis beloont VINCI Energies opnieuw met een Platinum rating

En daar zijn we trots op!

Lees meer

Manifesto

Acht overtuigingen die onze weg naar maatschappelijk verantwoord ondernemen bepalen.

Lees meer

Fundament ligt in onze dagelijkse werkzaamheden

Alle medewerkers van VINCI Energies onderschrijven de uitgangspunten voor CSR van de VINCI groep.

Lees meer

1. Ontwerpen en bouwen

Alle medewerkers van VINCI Energies werken aan het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties met onze belanghebbenden.

Lees meer
 

VINCI Energies realiseert haar projecten voor, met en in de nabijheid van diverse belanghebbenden. We streven naar duurzame relaties met onze belanghebbenden. Dit doen we vanuit onze Manifesto-overtuiging ‘Ontwerpen en bouwen’.

Bouwen aan duurzame relaties

Projecten in, voor en door de wereld

Lees meer

Commitment van en met partners

Lees meer

2. Voldoen aan ethische principes

Alle medewerkers van VINCI Energies werken op basis van ethische principes.

Lees meer
 

VINCI Energies werkt ín, vóór en dóór de wereld. Daarom werken alle medewerkers van VINCI Energies op basis van ethische principes. Dit doen we vanuit onze Manifesto-overtuiging ‘Voldoen aan ethische principes’.

Ethisch handelen: bijdragen aan de kwaliteit van de wereld

Lees meer

Zakelijke gedragsregels

We hanteren Ethische, Anti-corruptie én Menselijke en Sociale Rechten gedragscodes.

Lees meer

3. Naar een snellere milieutransitie

Een van de aandachtspunten van CSR binnen VINCI Energies in Nederland is het bevorderen van een snellere milieutransitie.

Lees meer
 

Een van de aandachtspunten van CSR binnen VINCI Energies in Nederland is het bevorderen een snellere milieutransitie. Dit doet VINCI Energies in Nederland samen met haar business units door actief onder andere CO2-uitstoot te verminderen.

Onze doelstelling: onze CO2-uitstoot verminderen met 40% in 2030

Lees meer

Wat VINCI Energies bereikt met de CO2-Prestatieladder

Hier vindt u de rapportages van de afgelopen jaren.

Lees meer

Innoveren en samenwerken op duurzaamheid.

Voor alle VINCI Energies business units en merken is innoveren en samenwerken op duurzaamheid een speerpunt.

Lees meer

CO2-Bewust gecertificeerd

VINCI Energies is CO2-Bewust gecertificeerd, goed voor het milieu én voor onze marktpositie.

Lees meer

Duurzamer door zonnepanelen

866 zonnepanelen voorzien in circa 70% van de elektriciteitsbehoefte van ons kantoor in Veghel.

Lees meer

4. Deelnemen aan maatschappelijke projecten

Het past bij onze manier van denken en doen in de praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven.

Lees meer
 

Het past bij onze manier van denken en doen in de dagelijkse praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. Daarom zetten we ons in voor de maatschappij. Dit doen we vanuit onze Manifesto-overtuiging ‘Deelnemen aan maatschappelijke projecten’.

Oog voor de samenleving

Het past bij onze manier van denken en doen in de praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven.

Lees meer

Initiatives-Coeur: De oceanen trotseren om kinderen te redden.

Sinds 2012 werden er dankzij Initiatives-Coeur reeds 155 kinderen gered.

Lees meer

5. Streven naar 100% ongevalvrij

Veilig, gezond werken en welzijn is een topprioriteit binnen VINCI Energies, kortom Safety Excellence.

Lees meer
 

Veilig en gezond werken is een topprioriteit bij VINCI Energies én een eerste vereiste voor alles wat wij doen. We streven naar 0% ongevallen, 0% beroepsziekten en een gezond werkpatroon.

Safety Excellence: 0% ongelukken en 0% beroepsziekten

Veilig en gezond werken is een topprioriteit binnen VINCI Energies, kortom Safety Excellence.

Lees meer

Hoe we werken is net zo belangrijk als hoelang we werken

Veiligheid, gezondheid en welzijn aandacht geven vinden we belangrijk voor al onze medewerkers, klanten en partners.

Lees meer

Extra aandacht aan veiligheid, gezondheid en welzijn in de Safety Week

Lees meer

6. Gelijkheid en diversiteit bevorderen

VINCI Energies bevordert gelijkheid en diversiteit én verwerpt alle vormen van discriminatie.

Lees meer
 

VINCI Energies bevordert gelijkheid en diversiteit. We verwerpen alle vormen van discriminatie. In en buiten onze organisatie. Bovendien richten we ons op de diversificatie. Dit doen we vanuit onze Manifesto-overtuiging ‘Gelijkheid en diversiteit bevorderen'.

Samenbrengen van verschillende mensen

Lees meer

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Twee business units in Veghel werken al jaren zo.

Lees meer

7. Duurzame loopbanen bevorderen

VINCI Energies wil door evenwichtige carrières en persoonlijke ontwikkeling haar medewerkers inzetbaar houden

Lees meer
 

Duurzame loopbanen bevordert VINCI Energies vanuit de Lifetime Employability-visie: stimuleren dat mensen tijdens hun werkzame leven fit blijven voor de arbeidsmarkt, zowel qua gezondheid als qua skills. Dit doen we vanuit onze Manifesto-overtuiging ‘Duurzame loopbanen bevorderen'.

Duurzaam inzetbaar: Lifetime Employability

Lees meer

8. Delen in de voordelen van onze prestaties

Alle medewerkers krijgen de kans om te delen in het economisch succes.

Lees meer
 

Onze medewerkers zijn samen de grootste aandeelhouder van VINCI. We delen de voordelen van onze groei met onze medewerkers over de hele wereld. Dit doen we vanuit onze Manifesto-overtuiging ‘Delen in de voordelen van onze prestaties'.

CASTOR: aandelen voor medewerkers

Lees meer