Fundament ligt in onze dagelijkse werkzaamheden

Alle medewerkers van VINCI Energies onderschrijven de uitgangspunten voor CSR van de VINCI groep.

De VINCI groep, waarvan VINCI Energies onderdeel uitmaakt, heeft zich, net zoals andere bedrijven,  aangesloten bij het Global Compact verdrag van de Verenigde Naties. In dat verdrag nemen de bedrijven de verantwoordelijkheid om de duurzaamheid van de aarde, samenlevingen én bedrijven te bevorderen door te inspireren, door het goede voorbeeld te geven en ook door andere organisaties daarbij te ondersteunen. Ze hebben daartoe een aantal richtlijnen en doelstellingen geformuleerd. De doelstellingen betreffen niet alleen het milieu en energievraagstukken, zoals vaak wordt gedacht, maar bijvoorbeeld ook risicomanagement, sociaal beleid, financieel beleid, de supply chain en good governance. Het is niet vrijblijvend: de deelnemende bedrijven rapporteren periodiek waar ze staan in het bereiken van de doelstellingen. VINCI doet dit in haar jaarverslag.