Lifetime employability

Mensen blijvend ontwikkelen zodat zij inzetbaar blijven.

Eén van de kernwaarden bij VINCI Energies is empowerment. Niet zomaar een woord, maar de overtuiging dat mensen het beste tot hun recht komen als ze de verantwoordelijk krijgen om zaken tot een goed einde te brengen én tegelijkertijd de bevoegdheid bezitten om beslissingen te nemen. Niet alleen bij het uitvoeren van de projecten, maar ook bij het bepalen van hun eigen loopbaan. We noemen dit bij VINCI Energies “Lifetime Employability”.

Een leven lang inzetbaar, binnen of buiten onze organisatie
Lifetime Employability betekent overigens niet lifetime employment. Want de arbeidsmarkt is al enige tijd aan het veranderen. Waar het vroeger normaal was om je leven lang bij eenzelfde werkgever te blijven, is dit nu nog maar zelden het geval. Mensen zoeken ook niet meer de zekerheid van één werkgever. Ze zoeken , maar eerder de zekerheid van een leven lang werken of inzetbaar zijn. VINCI Energies stimuleert haar mensen om steeds opnieuw na te denken en actie te nemen hoe zij zich kunnen blijven om zich te blijven ontwikkelen op hun specifieke kennisgebied en vaardigheden. Maar soms kan dit ook betekenen dat er een switch wordt gemaakt naar een andere expertise of een andere baan binnen onze netwerkorganisatie, als hun talent daar beter tot zijn recht kan komen. Want mensen kunnen hun leven lang bij VINCI Energies blijven werken, zolang zij zich blijven ontwikkelen en inzetbaar zijn in onze lerende netwerkorganisatie. Door ze te helpen met coaching, ontwikkelgesprekken en trainingen op het gebied van kennis, ervaring, competenties en gezondheid & welzijn wordt hieraan gewerkt aan ieders inzetbaarheid voor werk. Binnen in onze netwerkorganisatie maar ook als daarbuiten.