Infrastructuur: De energietransitie

De groeiende vraag naar energie en mobiliteit heeft ondernemingen en overheden ertoe gebracht om hun energieopwekking, transmissie, distributie en de bijbehorende installaties op te schalen. Hetzelfde geldt voor de vervoersinfrastructuur.

omexom

Het energieverbruik in de wereld blijft voortdurend toenemen. Deze toename vraagt om de ontwikkeling van nieuwe vormen van energieopwekking, transmissie en distributienetwerken. Internationale verbindingen en smart grids zullen verbeterd moeten worden om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. VINCI Energies werkt met haar klanten samen om hen een compleet dienstenpakket aan te bieden voor het gehele elektriciteitssysteem ‘voor de meter’, dus voor hoog-, midden- en laagspanning. De vraag naar infrastructuur voor mobiliteit is ook zeer groot door bevolkingsgroei, toegenomen verstedelijking en de bezorgdheid van de burger over het milieu. Deze situatie vereist constante verbetering van de infrastructuur van steden en voor transport, zoals wegen, openbaar vervoer, luchthavens en havens. Dit heeft ook geleid tot de ontwikkeling van nieuwe trams en schone vervoersystemen in de stadscentra.

Ervaar de deskundigheid van de business units van VINCI Energies

werken aan lightrailGeconfronteerd met de groeiende energievraag en de noodzaak om het openbaar vervoer en het spoor te ontwikkelen, dragen de business units in Nederland onder andere bij op de volgende gebieden:

  • modernisering en ontwikkeling van energieopwekking, transmissie, transformatie en distributie (duurzame energiebronnen, versterking en beveiliging van netwerken (hoogspanningsleidingen en stations, etc.).
  • infrastructuur voor transport in en tussen steden, het vervoer per spoor (metro’s, trams, treinen), wegen, tunnels, havens en luchthavens, en ook elektrische auto oplaadpunten.

Door haar gecombineerde expertisegebieden kan VINCI Energies permanent contact houden met haar klanten en de omgeving waarin zij moeten presteren. Ze kunnen daarbij vertrouwen op de goede uitvoering van vele soorten projecten. Dit bewijzen de netwerkmerken van VINCI Energies dagelijks door het bieden van oplossingen, zoals Omexom dat bijvoorbeeld doet met een hele reeks turnkeyoplossingen voor Power & Grid.