Terugblik op 2021 met Jos van Uden en Rob van Kaathoven

We zijn trots op de enorme inzet van onze medewerkers en hun flexibiliteit om de projecten van onze klanten ook in 2021 goed door te laten lopen.

Hoe kijken jullie terug op 2021 voor VINCI Energies Nederland?
Jos van Uden: “In veel opzichten was 2021 een goed jaar voor ons. We zijn trots op de enorme inzet van onze medewerkers en flexibiliteit om de projecten van onze klanten goed door te laten lopen, waardoor we goede financiële resultaten realiseerden. En ook op het behalen van onze doelstellingen zowel voor autonome groei als voor externe groei door een aantal nieuwe bedrijven te acquireren die ons portfolio versterken. In 2020 bleek al dat ons organisatiemodel van gedecentraliseerde business units en management filosofie goed bestand was tegen de Covid-crisis en dit zette zich voort in 2021.”

Rob van Kaathoven: “Vele van onze medewerkers werkten een groot gedeelte van het jaar thuis. De hybride manier van werken beheersten we al. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de goede balans in werk en privé voor onze mensen tijdens het thuis werken. Onder het thema Werkgeluk besteedden we veel aandacht aan het welzijn, de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Onder andere met allerlei gezamenlijke activiteiten in de business units, van drumsessies tot en met vitaliteitswork shops, maar ook door continu aandacht te besteden aan de dialoog tussen medewerkers. Zeker in een Covid-jaar bleek dat belangrijk om te voorkomen dat mensen in een isolement terecht kwamen of te lang werkten.”

Jos van Uden: “We hebben ook business units waarvan de medewerkers voornamelijk op locatie bij klanten werken. Dat bracht weer andere aandachts punten met zich mee. Door regelmatig te over leggen en het goed inschatten en anticiperen op risico’s verliepen ook deze werkzaamheden doorgaans soepel.”

Rob van Kaathoven: “In 2020 lanceerde VINCI de VINCI Environment Awards om ons milieubewustzijn verder te versterken op het gebied van klimaat, circulaire economie en natuurlijke leefomgeving. Uit het aantal en de diversiteit van de ingediende projecten blijkt dat in een groot aantal business units veel kennis en expertise is om onze eigen organisatie en onze klanten te helpen beter te presteren op deze gebieden. Door de thema’s waaronder wij onze expertise brengen – digitale transformatie en energietransitie – werken we aan innovatieve en groene oplossingen voor onze klanten. Iedere business unit heeft duurzaamheid en environment in haar business plan opgenomen.“

Wat zijn jullie verwachtingen voor het komende jaar?
Rob van Kaathoven: “Met onze specialismen zijn we goed gesegmenteerd in de kritische sectoren. Ook dit
jaar zitten we goed in het werk, onder andere door de toename van energietransitie- en digitale transformatieprojecten. We willen blijven groeien, autonoom en door overnames. Daarom blijven we zoeken naar bedrijven die passen in ons portfolio en onze proposities naar de klanten verder versterken. Ondernemingen die qua omvang en cultuur goed in onze netwerk organisatie zijn te integreren.”

Jos van Uden: “In onze bedrijfscultuur gaan we uit van ondernemerschap en empowerment in de business units en investeren we continu in de ontwikkeling van medewerkers in onze kernwaarden en onze management filosofie via de VINCI Energies Academy.nl. Dat onze managementfilosofie succesvol is blijkt niet alleen uit de resultaten, maar ook uit hoe we flexibel omgaan met de omstandig heden, goed aandacht geven aan de medewerkers, contact blijven houden met de klanten, blijven innoveren en anticiperen op de toekomst.”

Rob van Kaathoven: “In 2022 ligt onze focus op environment, inclusie en diversiteit. We willen een afspiegeling zijn van de maatschappij met medewerkers met diverse achtergronden en bieden voor iedereen een veilige en prettige werkomgeving. Dat zijn we bovendien verplicht aan de samenleving waarin en waarvoor we werken. Daarnaast werken we aan meer diversiteit in onze managementteams en bieden we onze mensen een blijvend carrièreperspectief. Daarom blijven we investeren in ontwikkeling. Ook omdat de toekomst andere uitdagingen stelt. Die willen we graag aangaan. Dus we blijven ons op alle niveaus ontwikkelen.”

Board VINCI Energies Nederland

 

V.l.n.r.:

Jos van Uden, Managing Director Infrastructuur, Building Solutions en Industrie

Eus de Haas, General Counsel and Corporate Development

Rob van Kaathoven, Managing Director ICT

Maurice Roijen, Chief Financial Officer