Over de VINCI Energies groep

VINCI Energies richt zich op netwerken en integratie, optimalisatie van prestaties, energie-efficiency en data.

In een steeds veranderende wereld richt VINCI Energies zich op netwerken en integratie, optimalisatie van prestaties, energie-efficiency en data. Dat doen we om de uitrol van nieuwe technologieën te versnellen en om twee belangrijke veranderingen te ondersteunen: de digitale transformatie en de energietransitie.

In gelijk tempo met de veranderingen in de markt ondersteunt VINCI Energies haar klanten door in toenemende mate innovatieve oplossingen en diensten te bieden, van ontwerp tot implementatie, onderhoud en facility management.

Door hun regionale aanwezigheid en wendbare organisatiestructuur, geven de 1.800 business units van VINCI Energies een sterke impuls aan de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiency van energie-, transport-  en communicatie-infrastructuren, fabrieken en gebouwen.

 

VINCI Energies: een gedecentraliseerde organisatie met gedeelde waarden

VINCI Energies is een netwerkorganisatie, gebaseerd op ondernemerschap en op het delen van expertise via haar netwerken, in nauwe samenwerking met haar klanten om duurzaam waarde te creëren.

Wereldwijd opererend in 53 landen, zijn onze 1.800 business units actief in de infrastructuur, industrie, dienstensector en de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Ze zijn georganiseerd onder vijf internationale netwerkmerken – Omexom, Citeos, Actemium, VINCI Facilities en Axians – en onder een aantal lokale merken.

Onze business units delen een gezamenlijke ondernemingscultuur met gemeenschappelijke waarden, ondanks hun diversiteit aan activiteiten, business lines en structuren. De fundamentele organisatie- en managementprincipes zijn voor alle business units van de Groep gelijk.

VINCI groep biedt een sterk fundament

De VINCI groep is een wereldspeler in de bouwwereld en concessiesector. VINCI Energies, onderdeel van deze groep, realiseerde meer dan een kwart van de omzet (29%) van VINCI.

Network Operating Center