Interview met Jos Boers, Managing Director VINCI Energies Nederland

"De toekomst begint vanuit vragen en behoeftes in de markt en samenleving".

Weten wat er speelt en mogelijk is.

jos-boers-500_556‘De toekomst is al volop bezig en krijgt vorm door veranderingen en ontwikkelingen in de markt en de samenleving, uit de veranderende behoeftes en wensen van mensen en ondernemingen. En daar zijn we met onze netwerken van business units goed aanwezig en goed op voorbereid. Door keuzes die we in het verleden hebben gemaakt: voor een specifieke organisatievorm op basis van een eigen management filosofie en duidelijke waarden. Daardoor kunnen we nu al de uitdagingen, kansen en mogelijkheden van de toekomst aan.’

‘Als onderneming heeft VINCI Energies gekozen voor een onderscheidende aanpak. Al onze merken – of ze nu projecten doen in de Industrie, Service Sector, Infrastructuur of de ICT – werken binnen een specifieke organisatievorm op basis van duidelijke, gemeenschappelijke waarden en een eigen managementfilosofie. In het kort komt de aanpak van VINCI Energies hierop neer: vanuit zeer autonome business units bedienen onze specialisten lokale klanten. We stellen onze medewerkers daarbij in staat om veel verantwoordelijkheid te nemen en bieden ze grote vrijheid tot ondernemen. Waarom? Zíj zitten dicht op de markt, kennen hun klanten het beste en weten wat die nu en in de toekomst nodig hebben. Kortom: zij weten wat er speelt, wat mogelijke ontwikkelingen zijn, wat er kan en wat er gedaan moet worden. Ze kunnen soepel en efficiënt meebewegen én snel inspelen op de veranderende klantbehoeftes.’

Klein, groot, eenvoudig, complex, lokaal en internationaal.

‘Omdat onze business units werken binnen flexibele netwerken, kunnen ze vanuit die veelzijdige en innovatieve netwerken lokale klanten altijd de benodigde oplossingen bieden. Eenvoudige, maar ook complexe en multidisciplinaire, voor grote en kleine projecten. Anders gezegd: onze business units kunnen putten uit een enorme pool aan expertise. Bovendien kunnen ze door ons wereldwijde netwerk ook internationaliserende klanten volgen en blijven bedienen.’

Een match van organisatievorm, talent en klantwensen.

‘We denken dat deze aanpak het beste past bij de marktsegmenten die we bedienen met onze merken. Het biedt een organisatievorm die prima aansluit bij de wensen en behoeften van onze klanten. Bovendien laat die de talenten van onze medewerkers het best tot hun recht komen. Ook zijn we met onze organisatievorm uitstekend voorbereid op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in de markt en de samenleving. Want zoals iedereen kan vaststellen: veranderingen en ontwikkelingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Bij VINCI Energies onderschrijven we de opvatting dat werkelijke veranderingen en ontwikkelingen ontstaan uit de veranderende behoeftes en wensen van mensen en ondernemingen. Behoeftes en wensen die dus niet van boven zijn opgelegd door wie dan ook.’

Een flexibel, open en innoverend netwerk dat werkt in de praktijk.

‘Maar hoe weet je nu of je organisatievorm ook daadwerkelijk werkt? Nu en in de nabije toekomst? Het antwoord ligt voor de hand: dat blijkt in de praktijk! Want zoals iedereen weet: de markt en samenleving liegen niet. En wat blijkt? Onze vorm heeft zich bewezen in minder gemakkelijke én in voorspoedige tijden. Onze flexibele netwerken van business units bleken keer op keer veeleisende tijden robuust te doorstaan. Tijdens voorspoedige tijden weten ze kansen goed te benutten en op nieuwe mogelijkheden te anticiperen. Daartoe zijn ze onder andere in staat doordat ze eigen werkprocessen innoveren en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden aangaan met innoverende partners zoals Fieldbit. Of deelnemen in innovatieve, multidisciplinaire projecten zoal AiREAS. Maar ook doordat VINCI Energies initiatieven opstart om oplossingen te ontwikkelen voor grootstedelijke problemen. Of bijvoorbeeld door via haar fonds Inerbiz te investeren in start ups zoals HAL24K, die causale verbanden legt en voorspelling doet op basis van big data.’

Smart solutions voor vandaag en morgen.

‘Onze business units zijn dus goed voorbereid en toegerust op een toekomst die eigenlijk al een tijd bezig is. Neem de energietransitie en de digitale transformatie. Twee belangrijke trends die grote gevolgen hebben voor de markt en de samenleving. Voorbeelden van trends die niet verordonneerd zijn, maar die zich in velerlei vormen manifesteren. Vanuit werkelijke behoeftes in de markt en de samenleving! Daar spelen onze business units in wisselende samenstellingen nu al op in met vele en uiteenlopende oplossingen voor Smart Cities, Smart Factories, Smart Networks en Smart Buildings.’

Team VINCI Energies Nederland