Interview met Jos Boers, Managing Director VINCI Energies Nederland

"De toekomst begint vanuit vragen en behoeftes in de markt en samenleving".

Nieuwe oplossingen creëren voor klantwensen op basis van proven technology. Dat is innovatie.

jos-boers-500_556

‘De toekomst is volop bezig. Ze krijgt vorm door veranderingen en ontwikkelingen in de markt en de samenleving. Ze ontstaat uit de veranderende behoeftes en wensen van mensen en ondernemingen. Daar zijn we met onze dichte netwerken van business units goed op voorbereid. Hoe? Door onze specifieke organisatievorm op basis van een eigen managementfilosofie en duidelijke waarden. Daardoor kunnen we nu al de uitdagingen, kansen en mogelijkheden van de toekomst aan.’

We delen duidelijke waarden en een passie: die voor techniek.

‘De aanpak van VINCI Energies is onderscheidend. Al onze merken – of ze nu projecten doen in de industrie, building solutions, infrastructuur of de ICT – werken binnen een specifieke organisatievorm op basis van gemeenschappelijke waarden en onze eigen managementfilosofie. En, allemaal delen we een passie: die voor techniek.

Segmentatie, decentralisatie, adaptatie: klantspecifieke oplossingen.

In het kort komt onze aanpak hierop neer: vanuit zeer autonome business units bedienen we lokale klanten. We stellen onze medewerkers daarbij in staat om veel verantwoordelijkheid te nemen en bieden ze grote vrijheid tot ondernemen. Waarom? Zíj zitten dicht op de markt, kennen hun klanten het beste en weten wat die nu en in de toekomst nodig hebben. Kortom: zij weten wat er speelt, wat mogelijke ontwikkelingen zijn, wat er kan en wat er gedaan moet worden. Ze kunnen soepel en efficiënt meebewegen én snel inspelen op de veranderende klantbehoeftes.’

Klein, groot, eenvoudig, complex, lokaal of internationaal: agility for efficiency.

‘Onze business units werken binnen flexibele, dichte netwerken. Vanuit die veelzijdige en innovatieve netwerken kunnen ze lokale klanten altijd de benodigde oplossingen bieden. Eenvoudige, maar ook complexe en multidisciplinaire, voor grote en kleine projecten. Anders gezegd: onze business units kunnen putten uit een enorme pool aan disciplines en expertise. Dat gebeurt op een soepele wijze: agility for efficiency. En: door ons wereldwijde netwerk kunnen ze internationaliserende klanten volgen en blijven bedienen.’

Een match van organisatievorm, talent en klantwensen: your size fits us.

‘Onze aanpak past het beste bij de marktsegmenten die we bedienen met onze merken. Het biedt een organisatievorm die prima aansluit bij de wensen en behoeften van onze klanten. Bovendien laat die de talenten van onze medewerkers het best tot hun recht komen. Ook zijn we met onze organisatievorm uitstekend voorbereid op ontwikkelingen en veranderingen in de markt en samenleving. En die volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Bij VINCI Energies denken we dat werkelijke veranderingen en ontwikkelingen ontstaan uit de veranderende behoeftes en wensen van mensen en ondernemingen. Behoeftes en wensen die dus niet van boven zijn opgelegd. Door wie dan ook.’

Een flexibel, open en innoverend netwerk dat werkt in de praktijk.

‘Maar hoe weet je of je organisatievorm werkt? Nu en in de nabije toekomst? Het antwoord: dat blijkt in de praktijk. De markt en samenleving liegen niet! Bewijs: onze vorm heeft zich bewezen in minder gemakkelijke én in voorspoedige tijden. Onze flexibele netwerken van business units konden keer op keer veeleisende tijden robuust doorstaan. Tijdens voorspoedige tijden weten ze kansen goed te benutten en op nieuwe mogelijkheden te anticiperen.’

We combineren proven technologies. Resultaat: innovatie emergeert.

‘Onze business units evolueren continu. Dat kunnen ze door eigen werkprocessen te innoveren en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden aan te gaan met innoverende partners. Of deelnemen in innovatieve projecten, zoals de haven van Rotterdam. Maar ook doordat VINCI Energies initiatieven opstart om oplossingen te ontwikkelen voor grootstedelijke problemen. Of bijvoorbeeld door via haar fonds Inerbiz te investeren in start ups. Maar veel innovatie zien we ontstaan omdat we inspelen en anticiperen op hele concrete lokale klantvraagstukken. In projecten waar bijvoorbeeld diverse disciplines uit onze verschillende merken – zoals Actemium, Axians of Omexom – samenwerken en door de combinatie van proven technologies innovatie emergeert.’

Smart solutions voor vandaag en morgen.

‘Onze business units zijn dus goed voorbereid en toegerust op een toekomst die eigenlijk al een tijd bezig is. Neem de energietransitie en de digitale transformatie. Twee belangrijke trends die grote gevolgen hebben voor de markt en de samenleving. Voorbeelden van trends die niet verordonneerd zijn, maar die zich in velerlei vormen manifesteren. Vanuit werkelijke behoeftes in de markt en de samenleving! Daar spelen onze business units in wisselende samenstellingen nu al op in. Met vele en uiteenlopende oplossingen voor Smart Cities, Smart Factories, Smart Networks en Smart Buildings. Daarbij steeds puttend uit de gereedschapskist van onze passie: techniek!’

Team VINCI Energies Nederland