Als je niet innoveert, ben je over drie jaar niet meer relevant.

Tom Greeve, directeur bij Axians, over innovatie:

Innoveren is een absolute voorwaarde om relevant te zijn.

Als veelzijdige netwerkorganisatie werkt VINCI Energies in een voortdurend evoluerende wereld waarbij technologie schittert in een complexe hoofdrol. Daarin bieden onze merken Axians, Actemium en Omexom relevante oplossingen rondom energietransitie en digitale transformatie. Dat kunnen ze alleen door voortdurend te innoveren.

We innoveren onze dienstverlening continu en stimuleren een innovatieve mentaliteit. We hebben innovatieprogramma’s, samenwerkingsverbanden met ambitieuze ondernemingen, nationale- en internationale kennisinstituten én participeren ook in innovatieve startups. Een belangrijk uitgangspunt voor ons: innovaties moeten voor onze klanten concreet en relevant gemaakt kunnen worden.

“Als je niet innoveert, ben je over drie jaar niet meer relevant.”

Tom Greeve, directeur bij Axians, over innovatie

Effectieve innovatie komt van onderaf en direct vanuit de markt. Daarom hebben we bij Axians onze innovatie grotendeels gedecentraliseerd. Onze business units zijn zelf verantwoordelijk voor het continu innoveren van hun aanbod. Om dit te stimuleren is er voortdurend een proces actief. Dat zorgt voor een levendige innovatie pipeline. Zijn er grote innovaties die het vermogen en belang van een team of business unit overstijgen, zoals cyber security? Dan ondersteunen we die vanuit onze netwerkorganisatie in de vorm van een ‘big bet’. Dit is een gezamenlijke investering die zorgt voor een fundamentele verandering over een periode van twee tot drie jaar vanuit een goed gedefinieerd innovatieproces.” 

“Ook helpen we CIO’s en IT-managers van onze klanten bij het organiseren van innovatie binnen hun organisaties. Binnen ons programma Strategische Innovatie creëren we een platform – begeleid door een hoogleraar – waarin organisaties elkaar helpen dit te bereiken. De ervaring is dat we elkaar daarmee voor de lange termijn helpen om innovatie naar de markt te brengen. We doen dit allemaal vanuit de overtuiging, dat als je nu niet innoveert, je over drie jaar – als organisatie én als individuele IT-professional – niet meer relevant bent. Voortgaande innovatie is tevens onmisbaar voor onze positie op de arbeidsmarkt.”