Juridische informatie

Wettelijke vermeldingen

Uitgever

De website ” www.vinci-energies.nl ” is eigendom van, VINCI Energies SA, naamloze vennootschap met een kapitaal van 99 511 040 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Versailles onder het nummer B 391 635 844, met maatschappelijke zetel te:

280, rue du 8 mai 1945 – BP72 – 78368 Montesson Cedex – France
Tel. : +33 (0)1 30 86 70 00 Fax : +33 (0)1 30 86 70 10

 

Hosting

Prestations IdF
64, avenue de Colmar
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : +33-(0) 1 56 84 52 01

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze site wordt strikt beperkt tot persoonlijk gebruik.
De site van VINCI Energies in Nederland is een werk dat beschermd wordt door intellectuele-eigendomsrechten. Enige reproductie of voorstelling ervan, deels dan wel geheel, voor andere doeleinden op eender welke drager is verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van VINCI Energies wordt beschouwd als vervalsing in overeenstemming met artikel L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Enige schending van dit verbod wordt beschouwd als vervalsing, waarvoor de vervalser burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De site en alle onderdelen waaruit deze bestaat, zoals met name merken, teksten, illustraties, logo’s, firmanamen, producten, foto’s, zijn de exclusieve eigendom van VINCI Energies of van de dochterondernemingen ervan. Het merk VINCI Energies en alle handelsmerken die op deze site vermeld worden, zijn gedeponeerde handelsmerken. Enige voorstelling en/of reproductie en/of gebruik, deels dan wel geheel, van deze merken is bijgevolg verboden en VINCI Energies kan hiervoor bovendien niet aansprakelijk worden gesteld.

De informatie die deze site bevat is niet contractuele informatie die zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. VINCI Energies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks naar andere sites en in het algemeen naar alle bronnen die op het internet bestaan, die op de site van VINCI Energies worden gebruikt.

Het gebruik van deze site valt exclusief onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. VINCI Energies geeft geen enkele garantie, noch impliciet noch expliciet.