Onze doelstelling: onze CO2-uitstoot verminderen met 30% tot 2020

In de geschiedenis van VINCI Energies – die begon in 1753 – én in onze visie op de toekomst is continuïteit één van onze belangrijkste drijfveren. We nemen verantwoordelijkheid voor de sociale context en het milieu waarin we werken. Dat laatste doen we vanuit onze Manifesto-overtuiging ‘Groene groei bevorderen’. Ons Manifesto verwoordt in acht overtuigingen de essentie van ons Corporate Social Responsibility-beleid.

Onze CO2-uitstoot verminderen

Hoe bevordert VINCI Energies groene groei? In Nederland streven we naar het verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen met 30% tussen 2013 en 2020. Bovendien ondersteunen we onze opdrachtgevers in hun zoektocht naar een betere energie-efficiëntie. We moedigen hen, maar ook onze toeleveranciers, aan om onze milieuverantwoordelijke benadering te volgen.

Onze doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen wordt gedragen door onze business units. Ze richten zich niet alleen op het verkleinen van de voetafdruk van hun eigen operationele activiteiten. Ze ondersteunen ook klanten en partners in hun zoektocht naar het verbeteren van hun energie-efficiëntie.

Onze business units gebruiken zelf de CO2-Prestatieladder

Om onze doelstelling te behalen gebruikt VINCI Energies in Nederland de CO2-Prestatieladder. Daarmee toetsen we waar staan en waar onze actiepunten liggen voor CO2-bewust handelen in onze bedrijfsvoering, in de business units en bij de uitvoering van onze projecten. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn energie- en brandstofbesparing, het efficiënt gebruiken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De business units nemen zelf initiatieven om hun CO2-uitstoot te verminderen. Deze initiatieven helpen om te komen tot een succesvolle toepassing van de CO2-Prestatieladder. Enkele voorbeelden:

  • Axians sponsort het Solar Team Eindhoven omdat zij innovatie, stimulering van jong talent en duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel heeft.
  • Om elektrisch rijden te bevorderen, plaatsten verschillende business units oplaadpalen voor elektrische auto’s. Ook pasten ze hun auto-leasebeleid aan om zakelijke én privékilometers te reduceren.
  • Steeds meer business units maken gebruik van videoconferenties om het zakelijk reizen te beperken.