Wat VINCI Energies bereikt met de CO2-Prestatieladder

Hier vindt u de rapportages van de afgelopen jaren.

Om de doelstellingen ook daadwerkelijk te behalen gebruikt VINCI Energies in Nederland de CO2-Prestatieladder om te toetsen waar we staan en waar onze actiepunten liggen voor CO2-bewust handelen in onze bedrijfsvoering en bij de uitvoering van onze projecten. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn energie- en brandstofbesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. We zien dat hier nog winst te bepalen is in onze eigen bedrijfsvoering en bij onze klanten.

De CO2-Prestatieladder kent 4 invalshoeken:

  • Inzicht
  • Reductie van CO2-emissies
  • Transparantie (intern en extern)
  • Participatie in CO2-initiatieven

In het Energiemanagement actieplan wordt omschreven hoe VINCI Energies Netherlands BV invulling geeft aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Hier wordt intern en extern regelmatig over gecommuniceerd en gerapporteerd. Meer weten? Kijk op de SKAO website:

Download hier onze rapportages:

CO2 Footprints

Archief: