Innoveren en samenwerken op duurzaamheid.

Voor alle VINCI Energies business units en merken is innoveren en samenwerken op duurzaamheid een speerpunt.

Alle VINCI Energies business units en merken zetten zich in om klanten te ondersteunen om hun groene doelstellingen te behalen en in hun eigen bedrijfsvoering. Dit doen ze op het gebied van klimaat, circulaire economie en natuurlijke leefomgeving. Met elkaar werken we naar een CO2-reductie van 40% in 2030 (t.o.v. 2018) en om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Dit doen we niet alleen in Nederland, maar wereldwijd bij alle VINCI en VINCI Energies business units.

 

Hoe we dit in Nederland doen?

Door actief met klanten te werken aan oplossingen om de klimaatdoelstellingen te behalen, zoals bijv. Actemium energie-efficiëntie oplossingen in de industrie aanbiedt of zoals o.a. Axians meewerkt aan een duurzame haven in Rotterdam en Omexom mee heeft gebouwd aan een substation voor duurzame energie in de Eemshaven.

In de eigen business units worden initiatieven ontwikkeld om ook de eigen bedrijfsvoering duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door medewerkers te stimuleren om op de fiets te komen naar het werk en hiervoor fietsen ter beschikking te stellen, elektrisch rijden te bevorderen, zonnepanelen te plaatsen en door afvalscheiding op de locaties. Daarnaast loopt er een programma voor alle medewerkers om veilig en zuinig auto te rijden.

 

Repair Café – kennis van repareren behouden en verspreiden.

Zorgvuldig en duurzaam omgaan met beschikbare resources is een van de uitdagingen van deze tijd. Het steeds opnieuw gebruiken van grondstoffen is de basis van de circulaire economie, maar ook het repareren van bestaande apparaten helpt mee om minder resources te verspillen. Daarom ondersteunt VINCI Energies al enkele jaren Repair Café. Bijvoorbeeld door het sponsoren van lesmateriaal voor basisscholen en het digitaal maken van de tentoonstelling Mooi Stuk! die in het kader van het 10 jarig jubileum van Repair Café is ontwikkeld. De tentoonstelling is nu te zien in de bibliotheek van de TU Delft als onderdeel van een breder programma over circulaire economie en repareren.