Onze doelstelling: onze CO2-uitstoot verminderen met 40% in 2030

In de geschiedenis van VINCI Energies – die begon in 1735 – én in onze visie op de toekomst is continuïteit één van onze belangrijkste drijfveren. We nemen verantwoordelijkheid voor de sociale context en het milieu waarin we werken. Dat laatste doen we vanuit onze Manifesto-overtuiging ‘Naar een snellere milieutransitie’. Ons Manifesto verwoordt in acht overtuigingen de essentie van ons Corporate Social Responsibility-beleid.

Onze CO2-uitstoot verminderen

Hoe bevordert VINCI Energies de milieutransitie? In Nederland streven we naar het verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen met 40% in 2030 t.o.v. 2018 voor scope 1 en 2 en 20% voor scope 3, met als uiteindelijke doel om in 2050 CO2 neutraal te zijn in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. Bovendien ondersteunen we onze opdrachtgevers in hun zoektocht naar een betere energie-efficiëntie. We moedigen hen, maar ook onze toeleveranciers, aan om onze milieu verantwoordelijke benadering te volgen.

Onze doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen wordt gedragen door onze business units. Ze richten zich niet alleen op het verkleinen van de voetafdruk van hun eigen operationele activiteiten. Ze ondersteunen ook klanten, leveranciers en partners in hun zoektocht naar het verbeteren van hun energie-efficiëntie.

Onze business units gebruiken zelf de CO2-Prestatieladder

InMotion

Om onze doelstelling te behalen gebruikt VINCI Energies in Nederland de CO2-Prestatieladder. Daarmee toetsen we waar staan en waar onze actiepunten liggen voor CO2-bewust handelen in onze bedrijfsvoering, in de business units en bij de uitvoering van onze projecten. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn energie- en brandstofbesparing, het efficiënt gebruiken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De business units nemen zelf initiatieven om hun CO2-uitstoot te verminderen. Deze initiatieven helpen om te komen tot een succesvolle toepassing van de CO2-Prestatieladder. Enkele voorbeelden:

  • Verschillende business units plaatsten laadpalen voor elektrische auto’s bij hun locatie om the elektrisch rijden bij medewerkers te bevorderen. Bovendien pasten ze hun auto-leasebeleid aan om zakelijke én privékilometers te reduceren. Hiermee wordt de CO2-uitstoot door zakelijk verkeer vermindert.
  • Steeds meer business units maken gebruik van videoconferenties om het zakelijk reizen te beperken. Veel business units hanteren een hybride manier van werken. Medewerkers hebben de faciliteiten om ook thuis te werken als dit past bij hun baan.
  • Omexom sponsort InMotion, een wisselende groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en de Fontys Hogescholen aan het ontwikkelen van elektrische raceauto’s. Het doel is om in 2023 als eerste met een volledig elektrische raceauto mee te doen aan de 24 uur van Le Mans!