Manifesto

Acht overtuigingen die onze weg naar maatschappelijk verantwoord ondernemen bepalen.

Onze weg naar Corporate Social Responsibility

Alle medewerkers van VINCI Energies onderschrijven de uitgangspunten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van de VINCI Groep. Om het voor iedereen die werkt binnen de groep eenvoudiger te maken om zich die uitgangspunten eigen te maken, heeft VINCI de belangrijkste aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen img_5651samengevat in een aantal ‘overtuigingen’. Die overtuigingen geven compact weer waar wij voor staan en waaraan wij dagelijks werken. Ze geven ons uitgangspunten en coördinaten om te werken aan onze rol en ons functioneren in de samenleving. En om met onze publieke en particuliere partners de dialoog aan te gaan over onze rol in de maatschappij en de sociale en milieueffecten van onze gezamenlijke activiteiten. Deze acht overtuigingen noemen we het Manifesto en zijn ontleend aan de doelstellingen van het Global Compact Verdrag van de Verenigde Naties, dat door VINCI werd ondertekend.