Duurzaam inzetbaar: Lifetime Employability

Lifetime Employability betekent ‘het inzetbaar houden van medewerkers gedurende hun werkbare leven’. Het is een van de speerpunten van ons Human Resource Management. Hierbij stellen we de medewerker centraal. Want we willen dat die op een veilige, gezonde en prettige wijze op de juiste plek werkt en blijft werken. Ook als privéomstandigheden zich wijzigen of als de medewerker zijn loopbaan een andere richting geeft.

We willen graag dat onze medewerkers zo lang mogelijk actief blijven in het arbeidsproces. Dat stimuleren we door perspectief en ruimte voor persoonlijke keuzes te bieden. In werk en privéleven. Hoe? Door te investeren in ontwikkeling. Door loopbanen te bieden die passen bij de capaciteiten van onze medewerkers en die rekening houdt met hun wensen. En door dat alles zó te doen dat ze op een gezonde manier aan het arbeidsproces kunnen blijven deelnemen. Soms kan dat perspectief ook buiten onze organisatie liggen. Want door allerlei omstandigheden komt het voor dat medewerkers onze organisatie willen of moeten verlaten.

Via Lifetime Employability streven we ernaar om de inzetbaarheid van onze medewerkers- binnen of buiten onze organisatie – gegeven de omstandigheden optimaal te houden. We willen vroegtijdig bij kunnen sturen, ook om problemen in de toekomst te voorkomen. Uiteraard hebben ze daar zelf een stem in.

Instrumenten

Wat bepaalt of iemand veilig, gezond en prettig kan blijven werken? Vaak heeft dat te maken met de keuzes die mensen in het verleden, heden en toekomst maken. Keuzes voor opleidingen en trainingen en keuzes voor bepaalde loopbaanrichtingen, etc. Om deze keuzes van onze medewerkers goed te kunnen bekijken en beoordelen, beschikken we over een aantal instrumenten.