Prestatieladder Socialer Ondernemen

Twee business units in Veghel werken al jaren zo.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is echt in onze cultuur ingebed. Het is gewoon hoe we werken en zakendoen. Het is ook aantoonbaar. Neem Actemium in Veghel. Twee business units aldaar vroegen certificering aan volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Deze prestatieladder meet in welke mate je als organisatie aantoonbaar werkgelegenheid biedt aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. En het vergelijkt het resultaat daarvan met andere organisaties van vergelijkbare omvang.

Resultaat: de business units werden gecertificeerd voor PSO. Onder andere omdat ze al jaren werken met medewerkers die met een WSW-indicatie zijn ingestroomd vanuit de sociale werkvoorziening. Maar ook langdurig werklozen of Wajong’ers gaan er regelmatig aan de slag. Zij dragen allemaal, vanuit hun eigen kracht en competenties, bij aan de toegevoegde waarde van onze organisatie.

Lees hier het volledige artikel over dit onderwerp.