Samenbrengen van verschillende mensen

De cultuur van VINCI Energies is gebaseerd op mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Onze medewerkers delen allen dezelfde waarden en beleven die iedere dag opnieuw. We verwerpen alle vormen van discriminatie bij het inlenen van mensen, in de dagelijkse werkomgeving en bij de loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Ook moedigen we onze leveranciers en onderaannemers aan om ons voorbeeld te volgen. Bovendien richten we ons op de diversificatie van onze groep leidinggevenden. We betrekken meer vrouwen en mensen van verschillende afkomst.