Safety Excellence: 0% ongelukken en 0% beroepsziekten

Veilig en gezond werken is een topprioriteit binnen VINCI Energies, kortom Safety Excellence.

Veilig en gezond werken is een topprioriteit bij VINCI Energies én een eerste vereiste voor alles wat wij doen. We streven naar 0% ongevallen, 0% beroepsziekten en een gezond werkpatroon. Dit noemen we Safety Excellence. VINCI Energies stimuleert al haar mensen om elke dag alert te zijn op risicovolle situaties en zo te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dit doen we vanuit onze Manifesto-overtuiging ‘Streven naar 100% ongevalvrij’. Ons Manifesto verwoordt in acht overtuigingen de essentie van ons Corporate Social Responsibility-beleid.

Safety Excellence: 0% ongelukken & 0% beroepsziekten

Elke dag is het bewustzijn van iedere werknemer doorslaggevend om ongevallen op de werkplek én beroepsziekten te voorkomen. Daarom geven we gezondheid en veiligheid op het werk continu aandacht. We streven naar ‘0% ongevallen & 0% beroepsziekten’, kortom: Safety Excellence.

Al onze verantwoordelijke managers ondersteunen deze inzet voor veiligheid en gezondheid op de werkplek. Die omvat ook het monitoren van de veiligheidsgegevens over onze business units en programma’s voor al onze medewerkers om het veiligheidsbewustzijn te trainen.

We vinden het absoluut noodzakelijk dat iedereen – medewerkers én zakelijke partners – samenwerkt om van aandacht voor veiligheid en gezondheid een tweede natuur te maken. Met op gedrag gebaseerde veiligheidsmethoden willen we het aantal en de ernst van de ongevallen op de werkplek verder verlagen.

Veiligheid op de werkplek

Wat doen we in de praktijk om onze doelstelling – ‘0% ongelukken & 0% beroepsziekten’ – te bereiken? Onder andere het volgende:

  • Een introductieprogramma voor nieuwkomers op onze werklocaties.
  • Persoonlijke begeleiding van nieuwe en tijdelijke medewerkers, én onderaannemers.
  • Specifieke opleidingsprogramma’s van de VINCI Energies Academy.nl, zoals MD programma Safety Excellence.
  • Risicobeoordeling en veiligheidsaudits.
  • Bewustzijnsontwikkeling om het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen te bevorderen. In een aantal business units wordt elke maand een toolkit meeting georganiseerd om de veiligheid te bespreken.
  • Communicatie-programma’s om te informeren over veiligheid én gezondheid, om de dialoog op gang te brengen en om de uitwisseling van ‘best practises’ te bevorderen.

Safety Excellence programma

Om haar business units te ondersteunen op het gebied van veiligheid en preventie zet VINCI Energies het Safety Excellence-programma in. Dit programma helpt mee om een cultuur van veiligheid en preventie op de werkplek te versterken, ongeacht de aard van de werkzaamheden in een business unit.

Al onze business unit managers worden getraind om deze cultuur in hun business units uit te dragen. Ook krijgen ze tools om te analyseren waar ze staan in hun business units op de Safety Awareness-ladder én hoe ze die positie positief kunnen beïnvloeden.

Door deze aanpak kan elke business unit zelf bepalen welke acties in haar werkgebied nodig zijn om te blijven werken aan onze gezamenlijke doelstelling: ‘0% ongevallen of bedrijfsziekten’.