Oog voor de samenleving

Het past bij onze manier van denken en doen in de praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven.

Het past bij onze manier van denken en doen in de dagelijkse praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom zetten we ons via de VINCI Foundation NL in voor de maatschappij. Dit doen we vanuit onze Manifesto-overtuiging ‘Deelnemen aan maatschappelijke projecten’. Ons Manifesto verwoordt in acht overtuigingen de essentie van ons Corporate Social Responsibility-beleid.

VINCI Foundation NL: de samenleving toegankelijk maken voor iedereen

Alle VINCI-bedrijven en VINCI Energies business units in Nederland steunen het initiatief van VINCI Foundation NL om mogelijk te maken dat iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid heeft. Het is vanzelfsprekend om bij onze dagelijkse operationele activiteiten oog te hebben voor de samenleving waarin we samen leven en werken. We willen die voor iedereen toegankelijk maken door met persoonlijke steun en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

Strijd voeren tegen elke vorm van uitsluiting: onze aanpak

Alle VINCI-bedrijven in Nederland hebben zich verenigd in de VINCI Foundation NL om samen met hun medewerkers de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven.

Maar hoe doen we dat? Door met menselijke en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. De VINCI Foundation NL zal dus niet alleen financiële steun toekennen, maar stimuleert ook de medewerkers van VINCI om zich, in de vorm van een sponsorschap, in te zetten bij de ondersteunde organisaties.

In alle regio’s van Nederland kunnen medewerkers van VINCI projecten indienen waarmee zij zich op een duurzame wijze kunnen inzetten voor deze organisaties. Dit kan bijvoorbeeld door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties.

Projecten met een sociaal en maatschappelijk doel ondersteunen

Een greep uit de projecten die we via de VINCI Foundation NL hebben ondersteund:

  • Het programma Talentontwikkeling = Topsport in Rotterdam. Vrouwen met een achterstandsituatie krijgen een training waarin ze werken aan hun sportieve, persoonlijke en professionele ontwikkeling.
  • Positive Behavior Support. Met dit project richt voetbalvereniging USV Elinkwijk zich op het bevorderen van positief gedrag van de jeugd en van de volwassenen die hen begeleiden.
  • Matching for Succes. Met dit project wil welzijnsorganisatie Vivaan jongeren zonder dagbesteding weer op weg te helpen naar een opleiding of nieuwe baan.