4. Deelnemen aan maatschappelijke projecten

Het past bij onze manier van denken en doen in de praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven.