Bouwen aan duurzame relaties

Projecten in, voor en door de wereld

Bouwen aan duurzame relaties: projecten in, voor en door de wereld

Dagelijks ontwerpen we en bouwen we aan projecten. Die projecten dienen of raken – direct of indirect – het publiek en het algemeen belang. We streven we er ook daarom naar in- en externe partners, opdrachtgevers, leveranciers, de overheid, omwonenden en maatschappelijke organisaties zo vroeg mogelijk bij onze projecten te betrekken.

We willen draagvlak creëren voor de succesvolle uitvoering van onze projecten. Daarom is het belangrijk dat alle belanghebbenden nauw betrokken zijn. Daartoe verdiepen we ons in hun specifieke behoeftes en willen we een open dialoog aangaan op basis van transparantie. Kortom: we bouwen ook aan duurzame relaties.

Fundamenteel: duurzame relaties met diverse belanghebbenden

We werken aan het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties met onze belanghebbenden. In- en extern. Dit zien we als een belangrijke voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van onze projecten. Voor de omgang en dialoog met de diverse groepen belanghebbenden hebben we daarom duidelijke beloftes geformuleerd:

  • Met onze directe en indirecte klanten – met bedrijven uit de publieke en privésector, lokale en centrale overheden en gebruikers – willen we een partnerschap aangaan.
  • Met onze onderaannemers en leveranciers willen eerlijk en respectvol omgaan.
  • Tussen de diverse vakgebieden, onderdelen en bedrijven van onze organisatie willen we synergie creëren.
  • Met externe belanghebbenden bij onze projecten – zoals omwonenden, overheden en lokale gemeenschappen – willen we duurzame relaties opbouwen.
  • Met in- en externe partners willen we waar nodig en mogelijk kennisdelen.
  • Met de vertegenwoordigers van onze medewerkers – de ondernemingsraden – voeren we een duurzame en constructieve dialoog.

We hebben duidelijk vastgelegd hoe we deze beloften willen bereiken.