VINCI Foundation NL

Het past bij onze manier van denken en doen in de praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven.

Oog voor de samenleving

Het past bij onze manier van denken en doen in de dagelijkse praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom ondersteunen we via VINCI Foundation NL organisaties die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

En hoe doen we dit dan?

Door met menselijke en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. De VINCI Foundation NL zal dus niet alleen financiële steun toekennen, maar stimuleert ook de medewerkers van VINCI om zich, in de vorm van een sponsorschap, in te zetten bij de ondersteunde organisaties. In alle regio’s van Nederland kunnen medewerkers van VINCI projecten indienen waarmee zij zich op een duurzame wijze kunnen inzetten voor deze organisaties. Dit kan bijvoorbeeld door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties.

Een initiatief van alle VINCI bedrijven in Nederland

De VINCI bedrijven in Nederland hebben zich verenigd in de VINCI Foundation NL om samen met hun medewerkers de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven.