CO2 Prestatieladder

Groene groei bevorderen is een van onze overtuigingen uit het Manifesto.

Het verminderen van onze emissie doen we vanuit de overtuiging dat het onze verantwoordelijkheid is dat toekomstige generaties kunnen leven en werken in een leefbare wereld. Het eerste bedrijf dat aan de wieg stond van VINCI Energies werd opgericht in 1753. In onze geschiedenis, maar ook bij onze visie op de toekomst is continuïteit één van onze belangrijkste drijfveren. We zijn alert op hoe we onze kernactiviteiten uitvoeren en we nemen verantwoordelijkheid voor de sociale context en het milieu. We stimuleren onze business units om hier actief aan te werken. Onze doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 30% te verminderen in 2020 wordt gedragen door onze business units. Niet alleen de footprint van hun eigen operationele activiteiten maar ook het ondersteunen van klanten en partners in hun zoektocht naar het verbeteren van hun energie efficiëntie hebben daarbij een sterke focus.

Business units en merken nemen eigen verantwoordelijkheid

De initiatieven om CO2-uitstoot te verminderen komen uit de business units zef. Deze initiatieven helpen om te komen tot een succesvolle toepassing van de CO2-Prestatieladder. Bijvoorbeeld Actemium in Goes heeft zonnepanelen geplaatst op het dak van de business unit om haar energieverbruik volledig te neutraliseren en dit initiatief wordt nu ook in 2017 opgepakt door andere business units. Om het elektrisch rijden te bevorderen zijn er verschillende business units die oplaadpalen voor elektrische auto’s hebben geplaatst en hun auto-leasebeleid aangepast hebben om zowel zakelijke als privékilometers te reduceren. Steeds meer business units maken gebruik van videoconferenties om het zakelijk reizen te beperken.

Of zoals Axians, het merk van VINCI Energies voor ICT solutions, nu al een paar jaar op rij het Solar team Eindhoven sponsort omdat zij innovatie, stimulering van jong talent en duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel hebben. In 2015 werd het Solar team eerste! Lees meer. Voor 2017 staat de Solar Challenge in Australië gepland in oktober. Meer weten over de rol van Axians in deze race? Lees het artikel op The agility effect.

 

Onze aanpak

Om de doelstellingen ook daadwerkelijk te behalen gebruikt VINCI Energies in Nederland de CO2-Prestatieladder om te toetsen waar we staan en waar onze actiepunten liggen voor CO2-bewust handelen in onze bedrijfsvoering en bij de uitvoering van onze projecten. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn energie- en brandstofbesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. We zien dat hier nog winst te bepalen is in onze eigen bedrijfsvoering en bij onze klanten.

De CO2-Prestatieladder kent 4 invalshoeken:

  • Inzicht
  • Reductie van CO2-emissies
  • Transparantie (intern en extern)
  • Participatie in CO2-initiatieven

In het Energiemanagement actieplan wordt omschreven hoe VINCI Energies Netherlands BV invulling geeft aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Hier wordt intern en extern regelmatig over gecommuniceerd en gerapporteerd.

Download hier onze rapportages:

CO2 Footprints

Archief: